* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

ЗА НАС

Уважаеми клиенти,

elkid.org е електронен магазин, собсвеност на "КИД Груп" ООД с ЕИК 160128549.

Дружеството е регистрирано през 2007г. в гр. Пловдив с адрес за кореспонденция:  ул. "Иларион Макариополски" N: 34, Пловдив, тел/факс 032 / 633221

e-mail : office@elkid.org,

www.elkid.org


На този адрес се намира и магазина на фирмата, който можете да посетите всеки работен ден :

от 8:30ч. до 18:00ч. - от 01-ноември до 28-февруари

от 8:30ч. до 18:30ч. - от 01-март до 31-октомври

в събота от 9:00ч. до 14:00 часа.


Сайтът е разработен за електронна търговия в Интернет - за продажба и доставка на електроматериали , електрообрудване, електроапаратура, видеокамери, и много други , собственост на фирма "КИД Груп" ООД.

Моля, прочетете внимателно Общите условия за ползване на системата за електронна търговия на elkid.org.


КИД ГРУП ООД сключи договор BG16RFOP002-2.073-1647-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура: Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19