* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

ЗА НАС

Уважаеми клиенти,

elkid.org е електронен магазин, собсвеност на "КИД Груп" ООД с ЕИК 160128549.

Дружеството е регистрирано през 2007г. в гр. Пловдив с адрес за кореспонденция:  ул. "Иларион Макариополски" N: 34, Пловдив, тел/факс 032 / 633221

e-mail : office@elkid.org,

www.elkid.org


На този адрес се намира и магазина на фирмата, който можете да посетите всеки работен ден :

от 8:30ч. до 18:00ч.

в събота от 9:00ч. до 14:00 часа.


Сайтът е разработен за електронна търговия в Интернет - за продажба и доставка на електроматериали , електрообрудване, електроапаратура, кабели, и много други , собственост на фирма "КИД Груп" ООД.

Моля, прочетете внимателно Общите условия за ползване на системата за електронна търговия на elkid.org.


„КИД Груп“ ООД уведомява заинтерисованите страни, че има инвестиционното намерение да изгради „Складова база и съоръжение за водовземане – тръбен кладенец“ върху собствените си имоти ПИ 47295.16.8, 47295.16.9 и 47295.16.10 в землището на с. Марково, община Родопи, обл. Пловдив.