* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Кабелни скари

Кабелни скари

аксесоари:

  • Кръстачка за кабелна скара
  • Дъга за кабелна скара
  • Т-образен ъгъл за кабелна скара
  • Хоризонтален ъгъл за скара
  • Стенен носач за кабелна скара KDK
  • Таванен носач за кабелна скара
  • Удължител за таванен носач 0.5m
  • Капаци за кабелни скари и всички други елементи
Наш номер Кат. номер Име Мярка Цена без ДДС Цена с ДДС
1038000 Кабелна скара 50х40 Т м. 3.60 лв. 4.32 лв.
1038001 Кабелна скара 100х40 Т м. 4.80 лв. 5.76 лв.
1038002 Кабелна скара 150х40 Т м. 6.00 лв. 7.20 лв.
1038003 Кабелна скара 200х40 Т м. 8.85 лв. 10.62 лв.
1038004 Кабелна скара 250х40 Т м. 9.95 лв. 11.94 лв.
1038005 Кабелна скара 300х40 Т м. 12.65 лв. 15.18 лв.
1038006 Кабелна скара 400х40 Т м. 20.30 лв. 24.36 лв.
1038007 Кабелна скара 500х40 Т м. 28.50 лв. 34.20 лв.
1038008 Капак за кабелна скара 50 Т м. 1.95 лв. 2.34 лв.
1038009 Капак за кабелна скара 100 Т м. 3.00 лв. 3.60 лв.
1038010 Капак за кабелна скара 150 Т м. 4.15 лв. 4.98 лв.
1038011 Капак за кабелна скара 200 Т м. 5.20 лв. 6.24 лв.
1038012 Капак за кабелна скара 250 Т м. 5.25 лв. 6.30 лв.
1038013 Капак за кабелна скара 300 Т м. 7.45 лв. 8.94 лв.
1038014 Капак за кабелна скара 400 Т м. 11.30 лв. 13.56 лв.
1038015 Капак за кабелна скара 500 Т м. 14.55 лв. 17.46 лв.
1038016 Съединител за кабелна скара бр. 0.66 лв. 0.79 лв.
1038019 Кръстачка за кабелна скара 50 Т бр. 8.85 лв. 10.62 лв.
1038023 Кръстачка за кабелна скара 100 Т бр. 6.20 лв. 7.44 лв.
1038027 Кръстачка за кабелна скара 150 Т бр. 7.00 лв. 8.40 лв.
1038031 Кръстачка за кабелна скара 200 Т бр. 10.00 лв. 12.00 лв.
1038035 Кръстачка за кабелна скара 250 Т бр.
1038039 Кръстачка за кабелна скара 300 Т бр.
1038091 Кръстачка за кабелна скара 400 Т бр.
1038095 Кръстачка за кабелна скара 500 Т бр.
1038022 Дъга за кабелна скара 50 Т бр. 4.10 лв. 4.92 лв.
1038026 Дъга за кабелна скара 100 Т бр. 6.05 лв. 7.26 лв.
1038030 Дъга за кабелна скара 150 Т бр. 7.35 лв. 8.82 лв.
1038034 Дъга за кабелна скара 200 Т бр. 7.75 лв. 9.30 лв.
1038038 Дъга за кабелна скара 250 Т бр.
КИД ГРУП ООД сключи договор BG16RFOP002-2.073-1647-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура: Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19