* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Кабелни скари

Кабелни скари

аксесоари:

  • Кръстачка за кабелна скара
  • Дъга за кабелна скара
  • Т-образен ъгъл за кабелна скара
  • Хоризонтален ъгъл за скара
  • Стенен носач за кабелна скара KDK
  • Таванен носач за кабелна скара
  • Удължител за таванен носач 0.5m
  • Капаци за кабелни скари и всички други елементи
Наш номер Кат. номер Име Мярка Цена без ДДС Цена с ДДС
1038000 Кабелна скара 50х40 Т м. 4.40 лв. 5.28 лв.
1038001 Кабелна скара 100х40 Т м. 5.85 лв. 7.02 лв.
1038002 Кабелна скара 150х40 Т м. 7.35 лв. 8.82 лв.
1038003 Кабелна скара 200х40 Т м. 10.80 лв. 12.96 лв.
1038004 Кабелна скара 250х40 Т м. 12.15 лв. 14.58 лв.
1038005 Кабелна скара 300х40 Т м. 15.40 лв. 18.48 лв.
1038006 Кабелна скара 400х40 Т м. 24.75 лв. 29.70 лв.
1038007 Кабелна скара 500х40 Т м. 34.80 лв. 41.76 лв.
1038008 Капак за кабелна скара 50 Т м. 2.30 лв. 2.76 лв.
1038009 Капак за кабелна скара 100 Т м. 3.65 лв. 4.38 лв.
1038010 Капак за кабелна скара 150 Т м. 5.10 лв. 6.12 лв.
1038011 Капак за кабелна скара 200 Т м. 6.35 лв. 7.62 лв.
1038012 Капак за кабелна скара 250 Т м. 6.40 лв. 7.68 лв.
1038013 Капак за кабелна скара 300 Т м. 9.15 лв. 10.98 лв.
1038014 Капак за кабелна скара 400 Т м. 13.80 лв. 16.56 лв.
1038015 Капак за кабелна скара 500 Т м. 17.80 лв. 21.36 лв.
1038016 Съединител за кабелна скара бр. 0.75 лв. 0.90 лв.
1038019 Кръстачка за кабелна скара 50 Т бр.
1038023 Кръстачка за кабелна скара 100 Т бр. 7.55 лв. 9.06 лв.
1038027 Кръстачка за кабелна скара 150 Т бр. 8.45 лв. 10.14 лв.
1038031 Кръстачка за кабелна скара 200 Т бр. 10.00 лв. 12.00 лв.
1038035 Кръстачка за кабелна скара 250 Т бр.
1038039 Кръстачка за кабелна скара 300 Т бр.
1038091 Кръстачка за кабелна скара 400 Т бр.
1038095 Кръстачка за кабелна скара 500 Т бр.
1038022 Дъга за кабелна скара 50 Т бр. 5.00 лв. 6.00 лв.
1038026 Дъга за кабелна скара 100 Т бр. 7.35 лв. 8.82 лв.
1038030 Дъга за кабелна скара 150 Т бр. 7.35 лв. 8.82 лв.
1038034 Дъга за кабелна скара 200 Т бр. 9.45 лв. 11.34 лв.
1038038 Дъга за кабелна скара 250 Т бр.
КИД ГРУП ООД сключи договор BG16RFOP002-2.073-1647-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура: Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19