* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Zelio Logic

Програмируем модул Zelio Logic  Schneider Electric, Шнайдер Електрик

Програмируем модул Zelio Logic за използване в малки автоматизирани системи до 20вх./изх. в индустриална или сградна автоматизация. Представлява конкурентна алтернатива на релейно-контакторната логика и целевите платки.


Каталог Zelio Logic

Наш номер Кат. номер Име Мярка Цена без ДДС Цена с ДДС
1013700 SR2A101FU Компактен логически модул ZELIO LOGIC, 10 ВХ/ИЗХ, 100-240 VAC бр. 230.30 лв. 276.36 лв.
1013701 SR2B121FU Компактен логически модул с часовник ZELIO LOGIC, 12 ВХ/ИЗХ, 100-240 VAC бр. 265.75 лв. 318.90 лв.
1013702 SR2A201FU Компактен логически модул ZELIO LOGIC, 20 ВХ/ИЗХ, 100-240 VAC бр. 360.43 лв. 432.52 лв.
1013703 SR2B201FU Компактен логически модул с часовник ZELIO LOGIC, 20 ВХ/ИЗХ, 100-240 VAC бр. 392.02 лв. 470.42 лв.
1013704 SR2A101BD Компактен логически модул ZELIO LOGIC, 10 ВХ/ИЗХ, 24V DC бр. 230.30 лв. 276.36 лв.
1013705 SR2B121BD Компактен логически модул с часовник ZELIO LOGIC, 12 ВХ/ИЗХ, 24V DC бр. 265.75 лв. 318.90 лв.
1013706 SR2A201BD Компактен логически модул ZELIO LOGIC, 20 ВХ/ИЗХ, 24V DC бр.
1013707 SR2B201BD Компактен логически модул с часовник ZELIO LOGIC, 20 ВХ/ИЗХ, 24V DC бр. 392.01 лв. 470.41 лв.
1013708 SR2PACK2BD Реле пакет 20 I-O 24 VDC бр. 354.76 лв. 425.71 лв.
1013709 SR2PACKBD Реле пакет 12 I-O 24 VDC бр. 248.13 лв. 297.76 лв.
1013710 SR3B101BD Реле 10 I-O 24 VDC бр.
1013711 SR3B261BD Реле 26 I-O 24 VDC бр. 467.55 лв. 561.06 лв.
1013712 SR3PACK2BD Реле пакет 26 I-O 24 VDC бр. 426.29 лв. 511.55 лв.
1013713 SR3PACKBD Реле пакет 10 I-O 24 VDC бр. 283.82 лв. 340.58 лв.
1013714 SR3B101FU Разширяем логически модул ZELIO LOGIC, 10 ВХ/ИЗХ, 100-240 VAC бр.
1013715 SR3B261FU Разширяем логически модул ZELIO LOGIC, 26 ВХ/ИЗХ, 100-240 VAC бр. 467.55 лв. 561.06 лв.
1013716 SR3XT61FU Допълнителен модул ZELIO LOGIC, 6 ВХ/ИЗХ, 100-240 VAC бр. 102.28 лв. 122.74 лв.
1013717 SR3XT101FU Допълнителен модул ZELIO LOGIC, 10 ВХ/ИЗХ, 100-240 VAC бр. 121.31 лв. 145.57 лв.
1013718 SR3XT141FU Допълнителен модул ZELIO LOGIC, 14 ВХ/ИЗХ, 100-240 VAC бр. 172.27 лв. 206.72 лв.
1013719 SR3XT61BD Допълнителен модул ZELIO LOGIC, 6 ВХ/ИЗХ, 24V DC бр. 98.44 лв. 118.13 лв.
1013720 SR3XT101BD Допълнителен модул ZELIO LOGIC, 10 ВХ/ИЗХ, 24V DC бр. 121.31 лв. 145.57 лв.
1013721 SR3XT141BD Допълнителен модул ZELIO LOGIC, 14 ВХ/ИЗХ, 24V DC бр.
1013722 SR2SFT01 Софтуер ZELIO SOFT бр.
1013723 SR2CBL01 Кабел за връзка PC-логически модул ZELIO LOGIC бр. 130.06 лв. 156.07 лв.
1013724 SR2CBL06 Интерфейс за USB порт ZELIO SOFT бр.
1013725 SR2MEM01 Памет EEPROM ZELIO SOFT бр.
„КИД Груп“ ООД уведомява заинтерисованите страни, че има инвестиционното намерение да изгради „Складова база и съоръжение за водовземане – тръбен кладенец“ върху собствените си имоти ПИ 47295.16.8, 47295.16.9 и 47295.16.10 в землището на с. Марково, община Родопи, обл. Пловдив.