* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Наш номер Кат. номер Име Мярка Цена без ДДС Цена с ДДС
1020288 4050300775388 Електронен баласт (дросел) ОСРАМ OSRAM QTIS e 1x18 220-240V VS20 бр.
1020283 4050300940649 Електронен баласт (дросел) ОСРАМ OSRAM QTIS e 1x36 220-240V VS20 бр.
1020299 4050300940625 Електронен баласт (дросел) ОСРАМ OSRAM QTIS e 1x58 220-240V VS20 бр.
1080621 4050300775401 Електронен баласт (дросел) ОСРАМ OSRAM QTIS e 2x18 220-240 VS20 бр.
1080622 4050300940663 Електронен баласт (дросел) ОСРАМ OSRAM QTIS e 2x36 220-240 VS20 бр.
4050300940618 Електронен баласт (дросел) ОСРАМ OSRAM QTIS e 2x58 220-240V VS20 бр.
1020294 4050300940670 Електронен баласт (дросел) ОСРАМ OSRAM QTIS e 3x18 4x18 220-240V VS20 бр.
1020533 4008321104687 Електронен баласт (дросел) ОСРАМ OSRAM QTIS e 3x36 220-240V VS20 бр.
1020497 4008321053046 Light management systems ОСРАМ OSRAM DALI EASY II ПРУ бр.
1020498 4008321053138 Light management systems ОСРАМ OSRAM DALI EASY IR 25X1 бр.
1020499 4008321053152 Light management systems ОСРАМ OSRAM DALI EASY RMC бр.
1020493 4050300804002 Електронен баласт (дросел) ОСРАМ OSRAM QT-ECO TE e 2x26 220-240V VS50 бр.
1080620 4008321117908 Електронен баласт (дросел) ОСРАМ OSRAM QTP-DL 1x36-40 220-240V VS20 бр.
1020292 4008321131584 Електронен баласт (дросел) ОСРАМ OSRAM QTP8 1x18 230-240V VS20 бр.
1020293 4008321131607 Електронен баласт (дросел) ОСРАМ OSRAM QTP8 2x18 230-240V VS20 бр.
1020489 4008321131706 Електронен баласт (дросел) ОСРАМ OSRAM QTP8 3x18, 4x18 220-240V VS20 бр.
1020490 4008321131683 Електронен баласт (дросел) ОСРАМ OSRAM QTP8 2x58 / 230-240V VS20 бр.
1020291 4008321131645 Електронен баласт (дросел) ОСРАМ OSRAM QTP8 2x36 230-240V VS20 бр.
1020531 4008321329073 Електронен баласт (дросел) ОСРАМ OSRAM QTP5 2X14-35 220-240 VS20 бр. 22.65 лв. 27.18 лв.
1020494 817699 Електронен баласт (дросел) ОСРАМ OSRAM QT-M 1X26-42/230-240 SE бр. 26.50 лв. 31.80 лв.
1020539 4008321131669 Електронен баласт (дросел) ОСРАМ OSRAM QTP8 1x58 230-240 VS20 бр.
1020573 4050300794907 Електронен баласт (дросел) ОСРАМ OSRAM QT-ECO 1X18-21 220-240 S VS50 бр.
1020280 940632 Електронен баласт (дросел) ОСРАМ OSRAM QT-ECO 1X58-21/230-240 бр.
1020583 4050300870427 Електронен баласт (дросел) ОСРАМ OSRAM QTi DALI 1x36 220-240 VS20 DIM бр.
1020582 4050300870885 Електронен баласт (дросел) ОСРАМ OSRAM QTi DALI 2x36 220-240 VS20 DIM бр.
1020585 4050300870403 Електронен баласт (дросел) ОСРАМ OSRAM QTi DALI 1x18 220-240 VS20 DIM бр.
1020584 4050300870526 Електронен баласт (дросел) ОСРАМ OSRAM QTi DALI 2x18 220-240 VS20 DIM бр.
1020592 4008321070050 Електронен баласт (дросел) ОСРАМ OSRAM QTi DALI 4x18 220-240 VS20 DIM бр.
1020594 4050300870823 Електронен баласт (дросел) ОСРАМ OSRAM QTi DALI 1x58 220-240 VS20 DIM бр.
1020504 4050300870847 Електронен баласт (дросел) ОСРАМ OSRAM QTi DALI 2x58 220-240 VS20 DIM бр.
„КИД Груп“ ООД уведомява заинтерисованите страни, че има инвестиционното намерение да изгради „Складова база и съоръжение за водовземане – тръбен кладенец“ върху собствените си имоти ПИ 47295.16.8, 47295.16.9 и 47295.16.10 в землището на с. Марково, община Родопи, обл. Пловдив.