* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Д.Т.З.Vigi C120

Дефектнотокова защита Vigi C120

 Монтират се към автоматични прекъсвачи C120 и осигуряват защита на потребителите срещу пряк и непряк контакт и защита на инсталации при пробив в изолацията.

 

За повече информация: ТУК

Наш номер Кат. номер Име Мярка Цена без ДДС Цена с ДДС
A9N18559 Дефектнотокова защита VIGI C120 3P 125A 1000MA/S A SI бр. 942.98 лв. 1131.58 лв.
A9N18560 Дефектнотокова защита VIGI C120 4P 125A 300MA/S A SI бр. 688.17 лв. 825.80 лв.
A9N18561 Дефектнотокова защита VIGI C120 4P 125A 1000MA/S A SI бр. 1018.93 лв. 1222.72 лв.
A9N18563 Дефектнотокова защита VIGI C120 2P 125A 30MA бр. 554.54 лв. 665.45 лв.
A9N18564 Дефектнотокова защита VIGI C120 2P 125A 300MA бр. 471.49 лв. 565.79 лв.
A9N18565 Дефектнотокова защита VIGI C120 2P 125A 500MA бр. 461.14 лв. 553.37 лв.
A9N18566 Дефектнотокова защита VIGI C120 3P 125A 30MA бр. 467.54 лв. 561.05 лв.
A9N18567 Дефектнотокова защита VIGI C120 3P 125A 300MA бр. 627.51 лв. 753.01 лв.
A9N18568 Дефектнотокова защита VIGI C120 3P 125A 500MA бр. 578.98 лв. 694.78 лв.
A9N18569 Дефектнотокова защита VIGI C120 4P 125A 30MA бр. 504.97 лв. 605.96 лв.
A9N18570 Дефектнотокова защита VIGI C120 4P 125A 300MA бр. 378.69 лв. 454.43 лв.
A9N18571 Дефектнотокова защита VIGI C120 4P 125A 500MA бр. 656.48 лв. 787.78 лв.
A9N18572 Дефектнотокова защита VIGI C120 2P 125A 30MA A бр. 610.01 лв. 732.01 лв.
A9N18573 Дефектнотокова защита VIGI C120 2P 125A 300MA A бр. 583.43 лв. 700.12 лв.
A9N18574 Дефектнотокова защита VIGI C120 2P 125A 500MA A бр. 550.36 лв. 660.43 лв.
A9N18575 Дефектнотокова защита VIGI C120 3P 125A 30MA A бр. 853.99 лв. 1024.79 лв.
A9N18576 Дефектнотокова защита VIGI C120 3P 125A 300MA A бр. 768.58 лв. 922.30 лв.
A9N18577 Дефектнотокова защита VIGI C120 3P 125A 500MA A бр. 723.24 лв. 867.89 лв.
A9N18578 Дефектнотокова защита VIGI C120 4P 125A 30MA A бр. 1006.48 лв. 1207.78 лв.
A9N18579 Дефектнотокова защита VIGI C120 4P 125A 300MA A бр. 808.36 лв. 970.03 лв.
A9N18580 Дефектнотокова защита VIGI C120 4P 125A 500MA A бр. 781.29 лв. 937.55 лв.
A9N18581 Дефектнотокова защита VIGI C120 2P 125A 300MA S A бр.
A9N18582 Дефектнотокова защита VIGI C120 2P 125A 500MA S A бр.
A9N18583 Дефектнотокова защита VIGI C120 2P 125A 1000MA/S A бр.
A9N18584 Дефектнотокова защита VIGI C120 3P 125A 300MA S A бр.
A9N18585 Дефектнотокова защита VIGI C120 3P 125A 500MA S A бр.
A9N18586 Дефектнотокова защита VIGI C120 3P 125A 1000MA/S A бр.
A9N18587 Дефектнотокова защита VIGI C120 4P 125A 300MA S A бр. 905.84 лв. 1087.01 лв.
A9N18588 Дефектнотокова защита VIGI C120 4P 125A 500MA S A бр. 1015.67 лв. 1218.80 лв.
A9N18589 Дефектнотокова защита VIGI C120 4P 125A 1000MA/S A бр. 942.98 лв. 1131.58 лв.
КИД ГРУП ООД сключи договор BG16RFOP002-2.073-1647-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура: Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19