* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Кабел NYCY

Кабел NYCY

Силов кабел с медни жила и меден концентричен проводник за напрежение Uo/U 0.6/1кV с поливинилхлоридна изолация и обвивка, за неподвижно полагане в ел. мрежи и инсталации, скрит или открит монтаж.

Произведено съгласно DIN VDE 0276-603, HD 603 S1, VDE 0295. Eксплоатация при температура на околната среда -30 до +50 гр. С.

Каталог кабел NYCY

Наш номер Кат. номер Име Мярка Цена без ДДС Цена с ДДС
1043785 кабел NYCY 1х10/ 10 м.
1043786 кабел NYCY 1х16/ 16 м.
1043787 кабел NYCY 1х25/ 25 м.
1043788 кабел NYCY 2x1.5/ 1.5 м.
1043789 кабел NYCY 2x2.5/ 2.5 м.
1043790 кабел NYCY 2х4/ 4 м.
1043791 кабел NYCY 2х6/ 6 м.
1043792 кабел NYCY 3х1.5/ 1.5 м.
1043793 кабел NYCY 3х2.5/ 2.5 м.
1043794 кабел NYCY 3х4/ 4 м.
1043795 кабел NYCY 3х6/ 6 м.
1040211 кабел NYCY 3х10 м.
1043796 кабел NYCY 4х1.5/ 1.5 м.
1043797 кабел NYCY 4х2.5/ 2.5 м.
1043798 кабел NYCY 4х4/ 4 м.
1043799 кабел NYCY 4х6/ 6 м.
1043800 кабел NYCY 4х10/ 10 м.
1043801 кабел NYCY 5х1.5/ 1.5 м.
1043802 кабел NYCY 5х2.5/ 2.5 м.
1043803 кабел NYCY 5х4/ 4 м.
1043804 кабел NYCY 5х6/ 6 м.
1043805 кабел NYCY 7х1.5/ 2.5 м.
1043806 кабел NYCY 8х1.5/ 2.5 м.
1043807 кабел NYCY 10х1.5/ 2.5 м.
1043808 кабел NYCY 12х1.5/ 2.5 м.
1043809 кабел NYCY 14х1.5/ 2.5 м.
1043810 кабел NYCY 19х1.5/ 4 м.
1043811 кабел NYCY 24х1.5/ 6 м.
1043812 кабел NYCY 30х1.5/ 6 м.
1043813 кабел NYCY 7х2.5/ 2.5 м.
„КИД Груп“ ООД уведомява заинтерисованите страни, че има инвестиционното намерение да изгради „Складова база и съоръжение за водовземане – тръбен кладенец“ върху собствените си имоти ПИ 47295.16.8, 47295.16.9 и 47295.16.10 в землището на с. Марково, община Родопи, обл. Пловдив.