* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Кабел СВБТ

Кабел СВБТ

Силов кабел с медни жила за напрежение Uo/U 0.6/1кV с броня от стоманени ленти, поливинилхлоридна изолация и обвивка , за неподвижно полагане в ел. мрежи и инсталации, скрит или открит монтаж.

Произведено съгласно БДС 16291-85. експлоатация при температура на околната среда -30 до +50 гр. С.

Каталог кабел СВБТ

Наш номер Кат. номер Име Мярка Цена без ДДС Цена с ДДС
1043216 кабел СВБТ 1х10 м.
1043217 кабел СВБТ 1х16 м.
1043218 кабел СВБТ 1х25 м.
1043219 кабел СВБТ 1х35 м.
1043220 кабел СВБТ 1х50 м.
1043221 кабел СВБТ 1х70 м.
1043222 кабел СВБТ 1х95 м.
1043223 кабел СВБТ 1х120 м.
1043224 кабел СВБТ 1х150 м.
1043225 кабел СВБТ 1х185 м.
1043226 кабел СВБТ 1х240 м.
1040449 СВБТ 2Х2.50 кабел СВБТ 2х2.5 м. 4.24 лв. 5.09 лв.
1043227 СВБТ 2Х4 кабел СВБТ 2х4 м. 5.34 лв. 6.41 лв.
1043228 СВБТ 2Х6 кабел СВБТ 2х6 м. 6.88 лв. 8.26 лв.
1043229 СВБТ 2Х10 кабел СВБТ 2х10 м. 10.13 лв. 12.16 лв.
1043230 СВБТ 2Х16 кабел СВБТ 2х16 м. 14.12 лв. 16.94 лв.
1043231 СВБТ 2Х25 кабел СВБТ 2х25 м. 22.82 лв. 27.38 лв.
1043232 СВБТ 2Х35 кабел СВБТ 2х35 м.
1043233 СВБТ 2Х50 кабел СВБТ 2х50 м.
1043234 СВБТ 3Х1.50 кабел СВБТ 3х1.5 м. 4.19 лв. 5.03 лв.
1043235 СВБТ 3Х2.50 кабел СВБТ 3х2.5 м. 5.14 лв. 6.17 лв.
1043236 СВБТ 3Х2.50+1,5 кабел СВБТ 3х2.5+1.5 м. 5.45 лв. 6.54 лв.
1043237 СВБТ 3Х4 кабел СВБТ 3х4 м. 6.90 лв. 8.28 лв.
1043238 СВБТ 3Х4+2.50 кабел СВБТ 3х4+2.5 м. 7.95 лв. 9.54 лв.
1043239 СВБТ 3Х6 кабел СВБТ 3х6 м. 9.17 лв. 11.00 лв.
1043240 СВБТ 3Х6+4 кабел СВБТ 3х6+4 м. 10.95 лв. 13.14 лв.
1043241 СВБТ 3Х10 кабел СВБТ 3х10 м. 13.79 лв. 16.55 лв.
1043242 СВБТ 3Х10+6 кабел СВБТ 3х10+6 м. 16.24 лв. 19.49 лв.
1043243 СВБТ 3Х16 кабел СВБТ 3х16 м. 20.37 лв. 24.44 лв.
1043244 СВБТ 3Х16+10 кабел СВБТ 3х16+10 м. 24.46 лв. 29.35 лв.
„КИД Груп“ ООД уведомява заинтерисованите страни, че има инвестиционното намерение да изгради „Складова база и съоръжение за водовземане – тръбен кладенец“ върху собствените си имоти ПИ 47295.16.8, 47295.16.9 и 47295.16.10 в землището на с. Марково, община Родопи, обл. Пловдив.