* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Кабел LiYY

Телекомуникационен кабел LiYY

Приложение:
За свързване на елементи от информационни, контролни и измервателни системи, както и на елементи в управляващи системи от дискретното производство. Кабелите са подходящи и за осъществяване на звукова комуникация в телекомуникационни системи.

Технически данни:
    * произведен съгласно DIN VDE 0812
    * номинално напрежение : 250 V
    * специфично обемно съпротивление на изолацията при 20 °C, min 200 MΩ x km
    * индуктивност: приблизително 0,7 mH/km
    * работен капацитет при 800 Hz между жило и останалите жила: max 150 pF/m
    * поведение при горене-устойчив на въздействието на пламък по БДС IEC 60332-1

Конструкция на кабела:
    * медни токопроводими жила клас 5 по БДС IEC 60228 (изкл. за 0.34 mm2: 7x0.25mm)
    * изолация: PVC пластификат марка YI2 по DIN VDE 0207-4
    * изолираните жила са усукани в повиви
    * обща обвивка на каблирания сноп от синтетично фолио
    * обвивка: PVC пластификат марка YM1 по DIN VDE 0207-5

Наш номер Кат. номер Име Мярка Цена без ДДС Цена с ДДС
1045000 Кабел LIYY 2х0,14 мм2 м. 0.45 лв. 0.54 лв.
1045001 Кабел LIYY 2x0,34 мм2 м. 0.75 лв. 0.90 лв.
1045002 Кабел LIYY 2x0,5 мм2 м. 0.90 лв. 1.08 лв.
1045003 Кабел LIYY 2x0,75 мм2 м. 1.15 лв. 1.38 лв.
1045004 Кабел LIYY 2x1 мм2 м. 1.45 лв. 1.74 лв.
1045005 Кабел LIYY 2x1,5 мм2 м. 2.05 лв. 2.46 лв.
1045006 Кабел LIYY 3x0,34 мм2 м. 0.95 лв. 1.14 лв.
1045007 Кабел LIYY 3x0,5 мм2 м. 1.20 лв. 1.44 лв.
1045008 Кабел LIYY 3x0,75 мм2 м. 1.50 лв. 1.80 лв.
1045009 Кабел LIYY 3x1,5 мм2 м. 2.35 лв. 2.82 лв.
1045010 Кабел LIYY 4x0,5 мм2 м.
1045011 Кабел LIYY 4х1,5 мм2 м. 3.10 лв. 3.72 лв.
1045012 Кабел LIYY 5x0,25 мм2 м. 1.20 лв. 1.44 лв.
1045013 Кабел LIYY 5x0,5 мм2 м. 1.80 лв. 2.16 лв.
1045014 Кабел LIYY 5x1,5 мм2 м. 3.90 лв. 4.68 лв.
1045015 Кабел LIYY 5x4 мм2 м.
1045016 Кабел LIYY 5x6 мм2 м.
1045017 Кабел LIYY 6x0,14 мм2 м. 1.00 лв. 1.20 лв.
1045018 Кабел LIYY 7x0,14 мм2 м. 1.15 лв. 1.38 лв.
1045019 Кабел LIYY 8x0,14 мм2 м. 1.35 лв. 1.62 лв.
1045020 Кабел LIYY 20x0,14 мм2 м. 2.00 лв. 2.40 лв.
1045021 Кабел LIYY 25x0,14 мм2 м. 4.70 лв. 5.64 лв.
1045022 Кабел LIYY 40x0,14 мм2 м.
1045023 Кабел LIYY 6х0,02 мм2 м.
1045024 Кабел LIYY 6x0,25 мм2 м. 1.35 лв. 1.62 лв.
1045025 Кабел LIYY 7х0,25 мм2 м. 1.55 лв. 1.86 лв.
1045026 Кабел LIYY 8x0,25 мм2 м. 1.75 лв. 2.10 лв.
1045027 Кабел LIYY 25x0,25 мм2 м. 5.30 лв. 6.36 лв.
1045028 Кабел LIYY 40x0,25 мм2 м.
1045029 Кабел LIYY 7x0,34 мм2 м. 1.95 лв. 2.34 лв.
„КИД Груп“ ООД уведомява заинтерисованите страни, че има инвестиционното намерение да изгради „Складова база и съоръжение за водовземане – тръбен кладенец“ върху собствените си имоти ПИ 47295.16.8, 47295.16.9 и 47295.16.10 в землището на с. Марково, община Родопи, обл. Пловдив.