* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Кабел ШКПТ, H07RN-F

Кабел ШКПТ, H07RN-F, CGSG, CGTG

Гъвкав шлангов кабел с каучукова изолация и обвивка за напрежение 450/750 V за свързване на съоръжения и машини в промишлени и индустриални обекти, при средни механични натоварвания.

Кабел ШКПТ, H07RN-F

Наш номер Кат. номер Име Мярка Цена без ДДС Цена с ДДС
Кабел ШКПТ 2х1 H07RN-F, CGSG, CGTG м. 1.29 лв. 1.55 лв.
Кабел ШКПТ 2х1,5 H07RN-F, CGSG, CGTG м. 1.47 лв. 1.76 лв.
1080722 Кабел ШКПТ 2х2.5 H07RN-F, CGSG, CGTG м. 2.11 лв. 2.53 лв.
1042013 Кабел ШКПТ 2х4 H07RN-F, CGSG, CGTG м. 2.97 лв. 3.56 лв.
1043890 Кабел ШКПТ 2х6 H07RN-F, CGSG, CGTG м. 4.30 лв. 5.16 лв.
1043891 Кабел ШКПТ 2х10 H07RN-F, CGSG, CGTG м. 7.90 лв. 9.48 лв.
1040631 Кабел ШКПТ 2х16 H07RN-F, CGSG, CGTG м. 10.88 лв. 13.06 лв.
Кабел ШКПТ 2х25 H07RN-F, CGSG, CGTG м. 16.90 лв. 20.28 лв.
Кабел ШКПТ 3х1 H07RN-F, CGSG, CGTG м. 1.93 лв. 2.32 лв.
1041049 Кабел ШКПТ 3х1.5 H07RN-F, CGSG, CGTG м. 2.13 лв. 2.56 лв.
1041040 Кабел ШКПТ 3х2.5 H07RN-F, CGSG, CGTG м. 2.73 лв. 3.28 лв.
1041041 Кабел ШКПТ 3х2.5+1.5 H07RN-F, CGSG, CGTG м. 3.31 лв. 3.97 лв.
1041042 Кабел ШКПТ 3х4 H07RN-F, CGSG, CGTG м. 4.15 лв. 4.98 лв.
1041043 Кабел ШКПТ 3х4+2.5 H07RN-F, CGSG, CGTG м. 4.98 лв. 5.98 лв.
1040083 Кабел ШКПТ 3х6 H07RN-F, CGSG, CGTG м. 6.18 лв. 7.42 лв.
1041044 Кабел ШКПТ 3х6+4 H07RN-F, CGSG, CGTG м. 7.50 лв. 9.00 лв.
1040082 Кабел ШКПТ 3х10 H07RN-F, CGSG, CGTG м. 11.13 лв. 13.36 лв.
1041045 Кабел ШКПТ 3х10+6 H07RN-F, CGSG, CGTG м. 13.40 лв. 16.08 лв.
1043892 Кабел ШКПТ 3х16 H07RN-F, CGSG, CGTG м. 15.40 лв. 18.48 лв.
1041046 Кабел ШКПТ 3х16+10 H07RN-F, CGSG, CGTG м. 18.80 лв. 22.56 лв.
1043893 Кабел ШКПТ 3х25 H07RN-F, CGSG, CGTG м. 28.80 лв. 34.56 лв.
1041047 Кабел ШКПТ 3х25+16 H07RN-F, CGSG, CGTG м. 35.10 лв. 42.12 лв.
1043894 Кабел ШКПТ 3х35 H07RN-F, CGSG, CGTG м. 39.30 лв. 47.16 лв.
1041064 Кабел ШКПТ 3х35+16 H07RN-F, CGSG, CGTG м. 45.85 лв. 55.02 лв.
1043895 Кабел ШКПТ 3х50 H07RN-F, CGSG, CGTG м. 59.45 лв. 71.34 лв.
1041067 Кабел ШКПТ 3х50+25 H07RN-F, CGSG, CGTG м. 68.95 лв. 82.74 лв.
1043896 Кабел ШКПТ 3х70 H07RN-F, CGSG, CGTG м. 83.70 лв. 100.44 лв.
1041061 Кабел ШКПТ 3х70+35 H07RN-F, CGSG, CGTG м. 93.70 лв. 112.44 лв.
Кабел ШКПТ 4х1 H07RN-F, CGSG, CGTG м. 2.40 лв. 2.88 лв.
1041051 Кабел ШКПТ 4х1.5 H07RN-F, CGSG, CGTG м. 2.50 лв. 3.00 лв.
КИД ГРУП ООД сключи договор BG16RFOP002-2.073-1647-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура: Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19