* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Кабел ШКПТ, H07RN-F

Кабел ШКПТ, H07RN-F, CGSG, CGTG

Гъвкав шлангов кабел с каучукова изолация и обвивка за напрежение 450/750 V за свързване на съоръжения и машини в промишлени и индустриални обекти, при средни механични натоварвания.

Кабел ШКПТ, H07RN-F

Наш номер Кат. номер Име Мярка Цена без ДДС Цена с ДДС
Кабел ШКПТ 2х1 H07RN-F, CGSG, CGTG м. 0.95 лв. 1.14 лв.
Кабел ШКПТ 2х1,5 H07RN-F, CGSG, CGTG м. 1.08 лв. 1.30 лв.
1080722 Кабел ШКПТ 2х2.5 H07RN-F, CGSG, CGTG м. 1.55 лв. 1.86 лв.
1042013 Кабел ШКПТ 2х4 H07RN-F, CGSG, CGTG м. 2.19 лв. 2.63 лв.
1043890 Кабел ШКПТ 2х6 H07RN-F, CGSG, CGTG м. 3.17 лв. 3.80 лв.
1043891 Кабел ШКПТ 2х10 H07RN-F, CGSG, CGTG м. 5.82 лв. 6.98 лв.
1040631 Кабел ШКПТ 2х16 H07RN-F, CGSG, CGTG м. 8.01 лв. 9.61 лв.
Кабел ШКПТ 2х25 H07RN-F, CGSG, CGTG м. 12.44 лв. 14.93 лв.
Кабел ШКПТ 3х1 H07RN-F, CGSG, CGTG м. 1.42 лв. 1.70 лв.
1041049 Кабел ШКПТ 3х1.5 H07RN-F, CGSG, CGTG м. 1.43 лв. 1.72 лв.
1041040 Кабел ШКПТ 3х2.5 H07RN-F, CGSG, CGTG м. 2.01 лв. 2.41 лв.
1041041 Кабел ШКПТ 3х2.5+1.5 H07RN-F, CGSG, CGTG м. 2.44 лв. 2.93 лв.
1041042 Кабел ШКПТ 3х4 H07RN-F, CGSG, CGTG м. 3.06 лв. 3.67 лв.
1041043 Кабел ШКПТ 3х4+2.5 H07RN-F, CGSG, CGTG м. 3.67 лв. 4.40 лв.
1040083 Кабел ШКПТ 3х6 H07RN-F, CGSG, CGTG м. 4.56 лв. 5.47 лв.
1041044 Кабел ШКПТ 3х6+4 H07RN-F, CGSG, CGTG м. 5.53 лв. 6.64 лв.
1040082 Кабел ШКПТ 3х10 H07RN-F, CGSG, CGTG м. 8.20 лв. 9.84 лв.
1041045 Кабел ШКПТ 3х10+6 H07RN-F, CGSG, CGTG м. 9.87 лв. 11.84 лв.
1043892 Кабел ШКПТ 3х16 H07RN-F, CGSG, CGTG м. 11.35 лв. 13.62 лв.
1041046 Кабел ШКПТ 3х16+10 H07RN-F, CGSG, CGTG м. 13.85 лв. 16.62 лв.
1043893 Кабел ШКПТ 3х25 H07RN-F, CGSG, CGTG м. 21.22 лв. 25.46 лв.
1041047 Кабел ШКПТ 3х25+16 H07RN-F, CGSG, CGTG м. 25.87 лв. 31.04 лв.
1043894 Кабел ШКПТ 3х35 H07RN-F, CGSG, CGTG м. 28.96 лв. 34.75 лв.
1041064 Кабел ШКПТ 3х35+16 H07RN-F, CGSG, CGTG м. 33.78 лв. 40.54 лв.
1043895 Кабел ШКПТ 3х50 H07RN-F, CGSG, CGTG м. 41.64 лв. 49.97 лв.
1041067 Кабел ШКПТ 3х50+25 H07RN-F, CGSG, CGTG м. 48.27 лв. 57.92 лв.
1043896 Кабел ШКПТ 3х70 H07RN-F, CGSG, CGTG м. 58.61 лв. 70.33 лв.
1041061 Кабел ШКПТ 3х70+35 H07RN-F, CGSG, CGTG м. 65.59 лв. 78.71 лв.
Кабел ШКПТ 4х1 H07RN-F, CGSG, CGTG м. 1.75 лв. 2.10 лв.
1041051 Кабел ШКПТ 4х1.5 H07RN-F, CGSG, CGTG м. 1.84 лв. 2.21 лв.