* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Кабел ШТРВШ

Телефонен проводник за свързване на телефонна розетка с телефонен апарат.

Каталог кабел ШТРВШ

Наш номер Кат. номер Име Мярка Цена без ДДС Цена с ДДС
1040299 Кабел ШТРВШ 4х0.14 м.
1040302 Кабел ШТРВШ 4х0.20 м.
1040458 Кабел ШТРВШ 4х0.35 м.
1040303 Кабел ШТРВШ 6х0.14 м.
1040304 Кабел ШТРВШ 6х0.20 м.
1040457 Кабел ШТРВШ 6х0.35 м.
КИД ГРУП ООД сключи договор BG16RFOP002-2.073-1647-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура: Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19