* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Наш номер Кат. номер Име Мярка Цена без ДДС Цена с ДДС
EZ9F35106 Автоматичен прекъсвач , Easy9 MCB XP 1P C 6A, крива С бр. 6.12 лв. 7.34 лв.
EZ9F35110 Автоматичен прекъсвач , Easy9 MCB XP 1P C 10A, крива С бр. 5.30 лв. 6.36 лв.
EZ9F35116 Автоматичен прекъсвач , Easy9 MCB XP 1P C 16A, крива С бр. 5.30 лв. 6.36 лв.
EZ9F35120 Автоматичен прекъсвач , Easy9 MCB XP 1P C 20A, крива С бр. 5.30 лв. 6.36 лв.
EZ9F35125 Автоматичен прекъсвач , Easy9 MCB XP 1P C 25A, крива С бр. 5.30 лв. 6.36 лв.
EZ9F35132 Автоматичен прекъсвач , Easy9 MCB XP 1P C 32A, крива С бр. 5.40 лв. 6.48 лв.
EZ9F35140 Автоматичен прекъсвач , Easy9 MCB XP 1P C 40A, крива С бр. 6.44 лв. 7.73 лв.
EZ9F35150 Автоматичен прекъсвач , Easy9 MCB XP 1P C 50A, крива С бр. 9.06 лв. 10.87 лв.
EZ9F35163 Автоматичен прекъсвач , Easy9 MCB XP 1P C 63A, крива С бр. 10.86 лв. 13.03 лв.
EZ9F35206 Автоматичен прекъсвач , Easy9 MCB XP 2P C 6A, крива С бр. 13.55 лв. 16.26 лв.
EZ9F35210 Автоматичен прекъсвач , Easy9 MCB XP 2P C 10A, крива С бр. 12.44 лв. 14.93 лв.
EZ9F35216 Автоматичен прекъсвач , Easy9 MCB XP 2P C 16A, крива С бр. 12.44 лв. 14.93 лв.
EZ9F35220 Автоматичен прекъсвач , Easy9 MCB XP 2P C 20A, крива С бр. 12.44 лв. 14.93 лв.
EZ9F35225 Автоматичен прекъсвач , Easy9 MCB XP 2P C 25A, крива С бр. 12.44 лв. 14.93 лв.
EZ9F35232 Автоматичен прекъсвач , Easy9 MCB XP 2P C 32A, крива С бр. 12.44 лв. 14.93 лв.
EZ9F35240 Автоматичен прекъсвач , Easy9 MCB XP 2P C 40A, крива С бр. 16.15 лв. 19.38 лв.
EZ9F35306 Автоматичен прекъсвач , Easy9 MCB XP 3P C 6A, крива С бр. 19.66 лв. 23.59 лв.
EZ9F35310 Автоматичен прекъсвач , Easy9 MCB XP 3P C 10A, крива С бр. 17.01 лв. 20.41 лв.
EZ9F35316 Автоматичен прекъсвач , Easy9 MCB XP 3P C 16A, крива С бр. 17.01 лв. 20.41 лв.
EZ9F35320 Автоматичен прекъсвач , Easy9 MCB XP 3P C 20A, крива С бр. 17.01 лв. 20.41 лв.
EZ9F35325 Автоматичен прекъсвач , Easy9 MCB XP 3P C 25A, крива С бр. 17.01 лв. 20.41 лв.
EZ9F35332 Автоматичен прекъсвач , Easy9 MCB XP 3P C 32A, крива С бр. 17.42 лв. 20.90 лв.
EZ9F35340 Автоматичен прекъсвач , Easy9 MCB XP 3P C 40A, крива С бр. 21.48 лв. 25.78 лв.
EZ9F35350 Автоматичен прекъсвач , Easy9 MCB XP 3P C 50A, крива С бр. 30.06 лв. 36.07 лв.
EZ9F35363 Автоматичен прекъсвач , Easy9 MCB XP 3P C 63A, крива С бр. 35.26 лв. 42.31 лв.
EZ9F35410 Автоматичен прекъсвач , Easy9 MCB XP 4P C 10A, крива С бр. 29.32 лв. 35.18 лв.
EZ9F35425 Автоматичен прекъсвач , Easy9 MCB XP 4P C 25A, крива С бр. 29.32 лв. 35.18 лв.
EZ9F35432 Автоматичен прекъсвач , Easy9 MCB XP 4P C 32A, крива С бр. 31.03 лв. 37.24 лв.
EZ9F35440 Автоматичен прекъсвач , Easy9 MCB XP 4P C 40A, крива С бр. 34.95 лв. 41.94 лв.
EZ9F35450 Автоматичен прекъсвач , Easy9 MCB XP 4P C 50A, крива С бр. 39.42 лв. 47.30 лв.
КИД ГРУП ООД сключи договор BG16RFOP002-2.073-1647-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура: Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19