* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Пултове за управление

Пултове за управление и кутии Тип XAL
Schneider Electric, Шнайдер Електрик

Елементи за управление и сигнализация с двойно изолирана гривна. Комплектни пултове. Намират приложение в индустрията, строителния и инфраструктурния сектор.

Каталог Тип XAL        Каталог Пултове за управление XAC

Подобни продукти:  

Група Harmony XB5 Шнайдер Електрик

Група Harmony XB7 Шнайдер Електрик

Аксесоари XB4, XB5

Бутони iPB

Група Harmony XB4 Шнайдер Електрик

Наш номер Кат. номер Име Мярка Цена без ДДС Цена с ДДС
1014050 XALK174 Пулт за управлвние с авариен стоп, със заключване, освобождаване чрез завъртане НЗ бр.
1111324 XALK174F Пулт за управлвние с авариен стоп, със заключване, освобождаване чрез завъртане 2НЗ бр.
1111325 XALK178E Пулт за управлвние с авариен стоп, тригер действие, освобождаване чрез завъртане НЗ+НО бр. 40.40 лв. 48.48 лв.
1111326 XALD102E Пулт за управлвние 1 бутон, с означение I, с възвр. Пружина, НЗ+НО бр. 25.90 лв. 31.08 лв.
1111327 XALD213 Пулт за управлвние 2 бутона, с означение I и О, с възвр. Пружина, НЗ+НО бр. 35.05 лв. 42.06 лв.
1111328 XALD102E Пулт за управлвние 2 бутона, с означение I и О, с възвр. Пружина, НЗ+НО бр. 25.90 лв. 31.08 лв.
1111329 XALD211H29 Пулт за управлвние 2 бутона, с означение START и STОP, с възвр. Пружина, НЗ+НО бр. 38.15 лв. 45.78 лв.
1111330 XALD215 Пулт за управлвние, с един превключвател, 2 позиции, със задържане, НО бр. 35.05 лв. 42.06 лв.
1111331 XALD339 Пулт за управлвние 3 бутона, с означение I, О и II, с възвр. Пружина, НО+НЗ +НО бр. 51.20 лв. 61.44 лв.
1111332 XALD334 Пулт за управлвние 3 бутона, с означение ?, О и ?, с възвр. Пружина, НО+НЗ +НО бр. 51.20 лв. 61.44 лв.
1014052 XALD01 Празна кутия за управление с 1 отвор бр. 10.35 лв. 12.42 лв.
1014053 XALD02 Празна кутия за управление с 2 отвора бр. 12.95 лв. 15.54 лв.
1014054 XALD03 Празна кутия за управление с 3 отвора бр. 18.05 лв. 21.66 лв.
1014055 XALD04 Празна кутия за управление с 4 отвора бр. 25.25 лв. 30.30 лв.
1014056 XALD05 Празна кутия за управление с 5 отвора бр. 30.05 лв. 36.06 лв.
1014057 XACA281 Пулт за управление с 2 позиции бр. 79.50 лв. 95.40 лв.
1014058 XACA2713 Пулт за управление с 2 позиции и авариен стоп бр. 68.85 лв. 82.62 лв.
1014059 XACA471 Пулт за управление с 4 позиции бр. 88.80 лв. 106.56 лв.
1014060 XACA4713 Пулт за управление с 4 позиции и авариен стоп бр. 126.95 лв. 152.34 лв.
1111333 XACA681 Пулт за управление с 6 позиции бр. 131.00 лв. 157.20 лв.
1014061 XACA6713 Пулт за управление с 6 позиции и авариен стоп бр. 143.70 лв. 172.44 лв.
КИД ГРУП ООД сключи договор BG16RFOP002-2.073-1647-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура: Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19