* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Софтуер за управление DALI

Софтуер за управление DALI Lunatone

 

  • Удобен инструмент за конфигурация и мониторинг на DALI - система.
  • DALI - Cockpit характеристики :
  • Конфигурация на Lunatone DALI устройства.
  • Конфигурация и контрол на стандартни DALI баласти.
  • Адресиране на  DALI системи.
  • Създаване на групи осветителни тела.
  • Конфигуриране на „сцени“.
  • Наблюдение и запис на DALI Онлайн трафик.
  • Ръчно изпращане на DALI –команди.
Текуща версия: V1.16

Безплатно изтегляне на DALI - Cockpit 

Приложение: Инструкция за инсталация
Наш номер Кат. номер Име Мярка Цена без ДДС Цена с ДДС
DALI Configuration Tool - Софтуер за конфигуриране на системи DALI бр.
„КИД Груп“ ООД уведомява заинтерисованите страни, че има инвестиционното намерение да изгради „Складова база и съоръжение за водовземане – тръбен кладенец“ върху собствените си имоти ПИ 47295.16.8, 47295.16.9 и 47295.16.10 в землището на с. Марково, община Родопи, обл. Пловдив.