* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Кабел ПВУ-А1

Кабел ПВУ-А1 (звънчев кабел)              

Усукан многожилен проводник с медни жила и поливинилхлоридна изолация за неподвижно полагане в осветителни мрежи, силови инсталации, сигнални инсталации, за монтаж в табла, машини и апарати.

Каталог кабел ПВУ-А1


Наш номер Кат. номер Име Мярка Цена без ДДС Цена с ДДС
1043875 кабел ПВУ-А1 2х0.5 м. 0.32 лв. 0.38 лв.
1043876 кабел ПВУ-А1 2х0.75 м. 0.45 лв. 0.54 лв.
1043877 кабел ПВУ-А1 3х0.5 м. 0.47 лв. 0.56 лв.
1043878 кабел ПВУ-А1 3х0.75 м. 0.68 лв. 0.82 лв.
1043879 кабел ПВУ-А1 2х1.0 м. 0.62 лв. 0.74 лв.
КИД ГРУП ООД сключи договор BG16RFOP002-2.073-1647-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура: Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19