* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Кабел ШКГД, H01N2-D

Кабел ШКГД, H01N2-D

Шлангов кабел за електродъгово заваряване, използван за свъзване на електроди в заваръчната верига на машините за електродъгово заваряване за работни напрежения до 100 V.

Каталог кабел ШКГД, H01N2-D

Наш номер Кат. номер Име Мярка Цена без ДДС Цена с ДДС
1041000 Кабел ШКГД 1х10 H01N2-D м.
1041001 Кабел ШКГД 1х16 H01N2-D м. 4.90 лв. 5.88 лв.
1041002 Кабел ШКГД 1х25 H01N2-D м. 7.55 лв. 9.06 лв.
1041003 Кабел ШКГД 1х35 H01N2-D м. 10.20 лв. 12.24 лв.
1041004 Кабел ШКГД 1х50 H01N2-D м. 14.10 лв. 16.92 лв.
1041005 Кабел ШКГД 1х70 H01N2-D м. 20.00 лв. 24.00 лв.
КИД ГРУП ООД сключи договор BG16RFOP002-2.073-1647-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура: Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19