* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Кабел видеонаблюдение


Наш номер Кат. номер Име Мярка Цена без ДДС Цена с ДДС
7000037 Микрокоаксиал RG174+2x0,5mm2 100m, по заявка м.
7000038 Микрокоаксиал RG174+4x0,5mm2 200m м.
7000039 Микрокоаксиал RG59+2x0,5mm2 CU 200m м. 0.70 лв. 0.84 лв.
7000040 Микрокоаксиал RG59+4x0,5mm2 100m м.
7000041 Коаксиал RG59+2x0,5mm2 /външни/ 200m м.
„КИД Груп“ ООД уведомява заинтерисованите страни, че има инвестиционното намерение да изгради „Складова база и съоръжение за водовземане – тръбен кладенец“ върху собствените си имоти ПИ 47295.16.8, 47295.16.9 и 47295.16.10 в землището на с. Марково, община Родопи, обл. Пловдив.