* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Кабел ПВ-А2, H05V-K

Кабел ПВ-А2, H05V-K, H07V-K

Силов кабел с медни жила и PVC изолация за полагане в осветителни мрежи, силови инсталации, сигнални инсталации, за монтаж в табла, машини и апарати.

Eксплоатация при температура на околната среда -30 до +50 гр. С.

Каталог кабел ПВ-А2, H05V-K

Наш номер Кат. номер Име Мярка Цена без ДДС Цена с ДДС
1043859 ПВ-А2 0.35 мм2 - цвят: бял, сив, син, червен, черен, жълт, зелен, ж/з, оранж, кафяв м. 0.15 лв. 0.18 лв.
1043860 ПВ-А2 0.5 мм2 - цвят: бял, сив, син, червен, черен, жълт, зелен, ж/з, оранж, кафяв м. 0.16 лв. 0.19 лв.
1043861 ПВ-А2 0.75 мм2 - цвят: бял, сив, син, червен, черен, жълт, зелен, ж/з, оранж, кафяв м. 0.21 лв. 0.25 лв.
1043862 ПВ-А2 1 мм2 - цвят: бял, сив, син, червен, черен, жълт, зелен, ж/з, оранж, кафяв м. 0.27 лв. 0.32 лв.
1043863 ПВ-А2 1,5 мм2 - цвят: бял, сив, син, червен, черен, жълт, зелен, ж/з, оранж, кафяв м. 0.35 лв. 0.42 лв.
1043864 ПВ-А2 2.5 мм2 - цвят: бял, сив, син, червен, черен, жълт, зелен, ж/з, оранж, кафяв м. 0.56 лв. 0.67 лв.
1043865 ПВ-А2 4 мм2 - цвят: бял, сив, син, червен, черен, жълт, зелен, ж/з, оранж, кафяв м. 0.90 лв. 1.08 лв.
1043866 ПВ-А2 6 мм2 - цвят: бял, сив, син, червен, черен, жълт, зелен, ж/з, оранж, кафяв м. 1.33 лв. 1.60 лв.
1043867 ПВ-А2 10 мм2 - цвят: бял, сив, син, червен, черен, жълт, зелен, ж/з, оранж, кафяв м. 2.48 лв. 2.98 лв.
1043868 ПВ-А2 16 мм2 - цвят: бял, сив, син, червен, черен, жълт, зелен, ж/з, оранж, кафяв м. 3.75 лв. 4.50 лв.
1043869 ПВ-А2 25 мм2 - цвят: сив, син, червен, черен, зелен, ж/з м. 5.80 лв. 6.96 лв.
1043870 ПВ-А2 35 мм2 - цвят: сив, син, червен, черен, зелен, ж/з м. 8.30 лв. 9.96 лв.
1043871 ПВ-А2 50 мм2 - цвят: сив, син, червен, черен, зелен, ж/з м. 12.50 лв. 15.00 лв.
1043872 ПВ-А2 70 мм2 - цвят: сив, син, червен, черен, зелен, ж/з м. 17.45 лв. 20.94 лв.
1043873 ПВ-А2 95 мм2 - цвят: сив, син, червен, черен, зелен, ж/з м. 23.50 лв. 28.20 лв.
1043874 ПВ-А2 120 мм2 - цвят: сив, син, червен, черен, зелен, ж/з м. 29.85 лв. 35.82 лв.
1040076 ПВ-А2 150 мм2 - цвят: сив, син, червен, черен, зелен, ж/з м. 37.10 лв. 44.52 лв.
1040077 ПВ-А2 185 мм2 - цвят: сив, син, червен, черен, зелен, ж/з м. 45.40 лв. 54.48 лв.
1040078 ПВ-А2 240 мм2 - цвят: сив, син, червен, черен, зелен, ж/з м.
КИД ГРУП ООД сключи договор BG16RFOP002-2.073-1647-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура: Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19