* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Кабел ПВ-А2, H05V-K

Кабел ПВ-А2, H05V-K, H07V-K

Силов кабел с медни жила и PVC изолация за полагане в осветителни мрежи, силови инсталации, сигнални инсталации, за монтаж в табла, машини и апарати.

Eксплоатация при температура на околната среда -30 до +50 гр. С.

Каталог кабел ПВ-А2, H05V-K

Наш номер Кат. номер Име Мярка Цена без ДДС Цена с ДДС
1043859 ПВ-А2 0.35 мм2 - цвят: бял, сив, син, червен, черен, жълт, зелен, ж/з, оранж, кафяв м. 0.25 лв. 0.30 лв.
1043860 ПВ-А2 0.5 мм2 - цвят: бял, сив, син, червен, черен, жълт, зелен, ж/з, оранж, кафяв м. 0.28 лв. 0.34 лв.
1043861 ПВ-А2 0.75 мм2 - цвят: бял, сив, син, червен, черен, жълт, зелен, ж/з, оранж, кафяв м. 0.32 лв. 0.38 лв.
1043862 ПВ-А2 1 мм2 - цвят: бял, сив, син, червен, черен, жълт, зелен, ж/з, оранж, кафяв м. 0.38 лв. 0.46 лв.
1043863 ПВ-А2 1,5 мм2 - цвят: бял, сив, син, червен, черен, жълт, зелен, ж/з, оранж, кафяв м. 0.48 лв. 0.58 лв.
1043864 ПВ-А2 2.5 мм2 - цвят: бял, сив, син, червен, черен, жълт, зелен, ж/з, оранж, кафяв м. 0.72 лв. 0.86 лв.
1043865 ПВ-А2 4 мм2 - цвят: бял, сив, син, червен, черен, жълт, зелен, ж/з, оранж, кафяв м. 1.14 лв. 1.37 лв.
1043866 ПВ-А2 6 мм2 - цвят: бял, сив, син, червен, черен, жълт, зелен, ж/з, оранж, кафяв м. 1.68 лв. 2.02 лв.
1043867 ПВ-А2 10 мм2 - цвят: бял, сив, син, червен, черен, жълт, зелен, ж/з, оранж, кафяв м. 3.20 лв. 3.84 лв.
1043868 ПВ-А2 16 мм2 - цвят: бял, сив, син, червен, черен, жълт, зелен, ж/з, оранж, кафяв м. 4.64 лв. 5.57 лв.
1043869 ПВ-А2 25 мм2 - цвят: сив, син, червен, черен, зелен, ж/з м. 7.15 лв. 8.58 лв.
1043870 ПВ-А2 35 мм2 - цвят: сив, син, червен, черен, зелен, ж/з м. 10.08 лв. 12.10 лв.
1043871 ПВ-А2 50 мм2 - цвят: сив, син, червен, черен, зелен, ж/з м. 16.80 лв. 20.16 лв.
1043872 ПВ-А2 70 мм2 - цвят: сив, син, червен, черен, зелен, ж/з м. 23.15 лв. 27.78 лв.
1043873 ПВ-А2 95 мм2 - цвят: сив, син, червен, черен, зелен, ж/з м. 29.65 лв. 35.58 лв.
1043874 ПВ-А2 120 мм2 - цвят: сив, син, червен, черен, зелен, ж/з м. 38.95 лв. 46.74 лв.
1040076 ПВ-А2 150 мм2 - цвят: сив, син, червен, черен, зелен, ж/з м. 47.80 лв. 57.36 лв.
1040077 ПВ-А2 185 мм2 - цвят: сив, син, червен, черен, зелен, ж/з м. 57.30 лв. 68.76 лв.
1040078 ПВ-А2 240 мм2 - цвят: сив, син, червен, черен, зелен, ж/з м.
„КИД Груп“ ООД уведомява заинтерисованите страни, че има инвестиционното намерение да изгради „Складова база и съоръжение за водовземане – тръбен кладенец“ върху собствените си имоти ПИ 47295.16.8, 47295.16.9 и 47295.16.10 в землището на с. Марково, община Родопи, обл. Пловдив.