* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

операторски панели

Операторски панели XBTN, XBTOT, XBTGT   Schneider Electric, Шнайдер Електрик


Наш номер Кат. номер Име Мярка Цена без ДДС Цена с ДДС
1014570 XBTN200 Дисплей 2х20, захр. от PLC бр.
1014571 XBTN400 Дисплей 4х20, захр. от PLC бр.
1014572 XBTN401 Дисплей 4х20, 24VDC, 8 бутона (4 програмируеми) бр.
1014573 XBTOT2110 Дисплей 5,7, Монохромен бр.
1014574 XBTOT2210 Дисплей 5,7, Цветен бр.
1014575 XBTOT4320 Дисплей 7,5, VGA, STN, 256 Цвята бр.
1014576 XBTOT5220 Дисплей 10,4, VGA, TFT, 16 Цвята бр.
1014577 XBTOT5320 Дисплей 10,4, VGA, TFT, 256 Цвята бр.
1014578 XBTGT1100 Дисплей Touch screen 3,8 бр.
1014579 XBTGT1130 Дисплей Touch screen 3,8 + Ethernet Port бр.
1014580 XBTGT2120 Дисплей Touch screen 5,7 Монохромен бр.
1014581 XBTGT2130 Дисплей Touch screen 5,7 Монохромен + Ethernet Port бр.
1014582 XBTGT2220 Дисплей Touch screen 5,7 STN/VGA 4096 цвята + Ethernet Port бр.
1014583 XBTGT2330 Дисплей Touch screen 5,7 TFT 65 536 цвята + Ethernet Port бр.
1014584 XBTGT4230 Дисплей Touch screen 7,5 STN/VGA 4096 цвята + Ethernet Port бр.
1014585 XBTGT4330 Дисплей Touch screen 7,5 TFT 65 536 цвята + Ethernet Port бр.
1014586 XBTGT4340 Дисплей Touch screen 7,5 TFT 65 536 цвята + Ethernet Port + 1 video/sound input бр.
1014587 XBTGK2120 Дисплей Touch screen and keypad 5,7 Монохромен бр.
1014588 XBTGK2330 Дисплей Touch screen and keypad 5,7 TFT 65 536 цвята + Ethernet Port бр.
1014589 XBTZ9780 Кабел PLC - Дисплей бр. 55.15 лв. 66.18 лв.
1014590 XBTZGM128 Флаш карта 128MB бр.
1014591 XBTZG935 кабел USB бр. 303.20 лв. 363.84 лв.
1014592 XBTZGUSB Допълнителен кабел за USB бр. 76.70 лв. 92.04 лв.
„КИД Груп“ ООД уведомява заинтерисованите страни, че има инвестиционното намерение да изгради „Складова база и съоръжение за водовземане – тръбен кладенец“ върху собствените си имоти ПИ 47295.16.8, 47295.16.9 и 47295.16.10 в землището на с. Марково, община Родопи, обл. Пловдив.