* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Наш номер Кат. номер Име Мярка Цена без ДДС Цена с ДДС
1099001 06110070R0 Автоматичен прекъсвач 1А 1P BKN,BKJ 6kA бр. 3.50 лв. 4.20 лв.
1099002 06110071R0 Автоматичен прекъсвач 2А 1P BKN,BKJ 6kA бр. 3.50 лв. 4.20 лв.
1099003 06110072R0 Автоматичен прекъсвач 3А 1P BKN, BKJ 6kA бр. 3.50 лв. 4.20 лв.
1099004 06110073R0 Автоматичен прекъсвач 4А 1P BKN,BKJ 6kA бр. 3.50 лв. 4.20 лв.
1099005 06110074R0 Автоматичен прекъсвач 6А 1P BKN,BKJ 6kA бр. 3.40 лв. 4.08 лв.
1099006 06110075R0 Автоматичен прекъсвач 10А 1P BKN,BKJ 6kA бр. 3.40 лв. 4.08 лв.
1099007 06110076R0 Автоматичен прекъсвач 16А 1P BKN,BKJ 6kA бр. 3.40 лв. 4.08 лв.
1099008 06110077R0 Автоматичен прекъсвач 20А 1P BKN,BKJ 6kA бр. 3.40 лв. 4.08 лв.
1099009 06110078R0 Автоматичен прекъсвач 25А 1P BKN,BKJ 6kA бр. 3.40 лв. 4.08 лв.
1099010 06110079R0 Автоматичен прекъсвач 32А 1P BKN,BKJ 6kA бр. 3.40 лв. 4.08 лв.
1099011 06110080R0 Автоматичен прекъсвач 40А 1P BKN,BKJ 6kA бр. 3.95 лв. 4.74 лв.
1099012 06110081R0 Автоматичен прекъсвач 50А 1P BKN,BKJ 6kA бр. 3.95 лв. 4.74 лв.
1099013 06110082R0 Автоматичен прекъсвач 63А 1P BKN,BKJ 6kA бр. 3.95 лв. 4.74 лв.
1099352 06120216R0 Автоматичен прекъсвач 4А 2P BKN,BKJ 6kA бр.
1099353 06120217R0 Автоматичен прекъсвач 6А 2P BKN,BKJ 6kA бр.
1099354 06120218R0 Автоматичен прекъсвач 10А 2P BKN,BKJ 6kA бр. 7.90 лв. 9.48 лв.
1099355 06120219R0 Автоматичен прекъсвач 16А 2P BKN,BKJ 6kA бр. 7.90 лв. 9.48 лв.
1099356 06120220R0 Автоматичен прекъсвач 20А 2P BKN,BKJ 6kA бр. 7.90 лв. 9.48 лв.
1099357 06120221R0 Автоматичен прекъсвач 25А 2P BKN,BKJ 6kA бр. 7.90 лв. 9.48 лв.
1099358 06120222R0 Автоматичен прекъсвач 32А 2P BKN,BKJ 6kA бр. 7.90 лв. 9.48 лв.
1099359 06120223R0 Автоматичен прекъсвач 40А 2P BKN,BKJ 6kA бр. 8.35 лв. 10.02 лв.
1099360 06120224R0 Автоматичен прекъсвач 50А 2P BKN,BKJ 6kA бр. 8.35 лв. 10.02 лв.
1099361 06120225R0 Автоматичен прекъсвач 63А 2P BKN,BKJ 6kA бр. 8.35 лв. 10.02 лв.
1099018 06130053R0 Автоматичен прекъсвач 4А 3P BKN,BKJ 6kA бр. 12.40 лв. 14.88 лв.
1099019 06130054R0 Автоматичен прекъсвач 6А 3P BKN,BKJ 6kA бр. 11.90 лв. 14.28 лв.
1099020 06130055R0 Автоматичен прекъсвач 10А 3P BKN,BKJ 6kA бр. 11.90 лв. 14.28 лв.
1099021 06130056R0 Автоматичен прекъсвач 16А 3P BKN,BKJ 6kA бр. 11.90 лв. 14.28 лв.
1099022 06130057R0 Автоматичен прекъсвач 20А 3P BKN,BKJ 6kA бр. 11.90 лв. 14.28 лв.
1099023 06130058R0 Автоматичен прекъсвач 25А 3P BKN,BKJ 6kA бр. 11.90 лв. 14.28 лв.
1099024 06130059R0 Автоматичен прекъсвач 32А 3P BKN,BKJ 6kA бр. 11.90 лв. 14.28 лв.
„КИД Груп“ ООД уведомява заинтерисованите страни, че има инвестиционното намерение да изгради „Складова база и съоръжение за водовземане – тръбен кладенец“ върху собствените си имоти ПИ 47295.16.8, 47295.16.9 и 47295.16.10 в землището на с. Марково, община Родопи, обл. Пловдив.