* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Датчици

Osiris фотоелектрически датчици  Schneider Electric, Шнайдер Електрик

Osiprox индуктивни датчици
Индуктивни датчици, които позволяват детекция на метални обекти на разстояние от 0 до 600 mm, без пряк контакт с обекта.

Nautilus датчици за контрол на налягането  
Удобен за ползване продукт, лесна настройка на параметрите и възможност за модифициране в работен режим.

Каталог Датчици

Наш номер Кат. номер Име Мярка Цена без ДДС Цена с ДДС
1014290 XULM06031H60 Фотоелектрически датчик XU бр.
1014291 XUK0AKSAL2 Компактни фотоелектрически датчици XU бр.
1014292 XUX0ARCTT16 Универсални фотоелектрически датчици XU бр.
1014293 XUB0APSNL2 Универсални фотоелектрически датчици M18 PNP бр.
1014294 XUB0BPSNM12 Универсални фотоелектрически датчици M18 PNP бр.
1014295 XUZC50 Рефлектор 50х50 бр.
1014296 XUZC39 Рефлектор бр.
1014297 XUZC80 Рефлектор бр.
1014298 XS612B1MAL2 Индуктивен датчик XS, гама Универсал M12 P + SN=4мм НО бр.
1014299 XS618B1MAL2 Индуктивен датчик XS, гама Универсал M18 P + SN=8мм НО бр.
1014300 XS630B1MAL2 Индуктивен датчик XS, гама Универсал M30 P + SN=15мм НО бр.
1014301 XS612B1PAL2 Индуктивен датчик XS, гама Универсал M12 SN=4мм НО PNP бр.
1014302 XS618B1PAL2 Индуктивен датчик XS, гама Универсал M18 SN=8мм НО PNP бр.
1014303 XS630B1PAL2 Индуктивен датчик XS, гама Универсал M30 SN=15мм НО PNP бр.
1014304 XS612B1NAL2 Индуктивен датчик бр.
1014305 XS618B1NAL2 Индуктивен датчик бр.
1014306 XS7C40PC440 Индуктивен датчик XS, гама Оптимум бр.
1014307 XS7C40DP210 Индуктивен датчик XS, гама Оптимум бр.
1014308 XS8C40PC440 Индуктивен датчик XS, гама Оптимум бр.
1014309 XS8C40DP210 Индуктивен датчик XS, гама Оптимум бр.
1014310 XS7J1A1PAL2 Индуктивен датчик бр.
1014311 XSAV11373 Индуктивен датчик за детекция на обороти XSAV, DC бр.
1014312 XSAV12373 Индуктивен датчик за детекция на обороти XSAV, DC бр.
1014313 XSAV11801 Индуктивен датчик за детекция на обороти XSAV, AC/DC бр.
1014314 XSAV12801 Индуктивен датчик за детекция на обороти XSAV, AC/DC бр.
1014315 XX512A2NAM8 Ултразвуков датчик XX, D12 100 MM бр.
1014316 XX518A3NAM12 Ултразвуков датчик XX, D18 500 MM бр.
1014317 XX630A1PCM12 Ултразвуков датчик XX, D30 1 M бр.
1014318 XX630A3NCM12 Ултразвуков датчик XX, D30 8 M бр.
„КИД Груп“ ООД уведомява заинтерисованите страни, че има инвестиционното намерение да изгради „Складова база и съоръжение за водовземане – тръбен кладенец“ върху собствените си имоти ПИ 47295.16.8, 47295.16.9 и 47295.16.10 в землището на с. Марково, община Родопи, обл. Пловдив.