* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Крайни устройства за упр. DALI

Крайни устройства за упр. DALI LUNATONE

Наш номер Кат. номер Име Мярка Цена без ДДС Цена с ДДС
7400121 24033444 DALI PS 250mA - DALI line power supply захранване на линията LUNATONE бр. 207.49 лв. 248.99 лв.
7400106 24033444-2 DALI PS2 200 mA - DALI line power supply захранване на линията LUNATONE бр. 180.43 лв. 216.52 лв.
24033444-30 DALI PS 30mA- DALI line power supply захранване на линията LUNATONE бр.
86458401 DALI Repeater - Повторителят DALI се използва за усилване на сигнала DALI. бр. 381.90 лв. 458.28 лв.
89453847 DALI Expander позволява контрола на множество DALI устройства, използващи един DALI - адрес. бр. 330.78 лв. 396.94 лв.
7400126 86458675 DALI RM8 Модул РЕЛЕ 8А с DALI контролна част - нормално отворен контакт НО бр. 180.43 лв. 216.52 лв.
86458629 DALI RM16 Модул РЕЛЕ 8А с DALI контролна част - програмируем контакт НО или НЗ бр. 192.45 лв. 230.94 лв.
86458629DE DALI RM16-DE Модул РЕЛЕ 16А с DALI цонтролна част - програмируем контакт НО или НЗ бр. 200.79 лв. 240.95 лв.
89453860-DE DALI 4Ch RC DT7 - релеен модул за 4 канала. (12V - 48V) бр. 150.35 лв. 180.42 лв.
86458676-DE DALI Jalousie - може да се използва за контрол на мотори на щори, екрани и др, с 230V ~ управляващи входове чрез DALI бр. 315.74 лв. 378.89 лв.
86458618 DALI PD Фазов Димер RL с DALI контролна час 3w - 25w бр. 171.40 лв. 205.68 лв.
7400101 86458619 DALI PD Фазов Димер RC с DALI контролна час бр. 171.40 лв. 205.68 лв.
86458619-25U DALI PD Фазов Димер RLC с DALI контролна час бр. 177.42 лв. 212.90 лв.
86458618-300 (RL) DALI PD300 Фазов Димер RL с DALI контролна час бр. 270.90 лв. 325.08 лв.
86458619-300 (RC) DALI PD300 Фазов Димер RC с DALI контролна час бр. 270.90 лв. 325.08 лв.
86458619-300 (RLC) DALI PD300 Фазов Димер RLC с DALI контролна час бр. 283.38 лв. 340.06 лв.
7400104 86458509 DALI RGBW CV DT8 8А - Интерфейсът DALI RGBW контролира светлините с RGB или RGBW вход бр. 228.54 лв. 274.25 лв.
89453840 DALI RGBW CV DT8 10А - Интерфейсът DALI RGBW контролира светлините с RGB или RGBW вход бр. 240.57 лв. 288.68 лв.
7400125 89453843 DALI RGBW CV DT8 PWM 16А - Интерфейсът DALI RGBW контролира светлините с RGB или RGBW вход бр. 264.62 лв. 317.54 лв.
86458912-100 DALI RGBW CC DT8 - LED Dimmer (CC) ЛЕД димер 100mA бр. 234.55 лв. 281.46 лв.
86458912-250 DALI RGBW CC DT8 - LED Dimmer (CC) ЛЕД димер 250mA бр. 234.55 лв. 281.46 лв.
86458912-350 DALI RGBW CC DT8 - LED Dimmer (CC) ЛЕД димер 350mA бр. 234.55 лв. 281.46 лв.
86458912-500 DALI RGBW CC DT8 - LED Dimmer (CC) ЛЕД димер 500mA бр. 267.63 лв. 321.16 лв.
86458912-700 DALI RGBW CC DT8 - LED Dimmer (CC) ЛЕД димер 700mA бр. 285.67 лв. 342.80 лв.
89453837 DALI RGB CV DT8 - PWM 4А - Интерфейсът DALI RGB контролира светлините с RGB или RGBW вход бр. 177.42 лв. 212.90 лв.
89453839 DALI RGB CV DT8 PWM 10А - Интерфейсът DALI RGB контролира светлините с RGB или RGBW вход бр. 216.51 лв. 259.81 лв.
89453842 DALI RGB CV DT8 PWM 16А - Интерфейсът DALI RGB контролира светлините с RGB или RGBW вход бр. 246.58 лв. 295.90 лв.
86458913-100 DALI RGB CC DT8 100mA - DALI LED Dimmer (CC) с 1 DALI адрес (DT8) за RGB ЛЕД осветителни тела бр.
86458913-250 DALI RGB CC DT8 250mA - DALI LED Dimmer (CC) с 1 DALI адрес (DT8) за RGB ЛЕД осветителни тела бр.
86458913-350 DALI RGB CC DT8 350mA - DALI LED Dimmer (CC) с 1 DALI адрес (DT8) за RGB ЛЕД осветителни тела бр. 210.50 лв. 252.60 лв.
„КИД Груп“ ООД уведомява заинтерисованите страни, че има инвестиционното намерение да изгради „Складова база и съоръжение за водовземане – тръбен кладенец“ върху собствените си имоти ПИ 47295.16.8, 47295.16.9 и 47295.16.10 в землището на с. Марково, община Родопи, обл. Пловдив.