* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Кабел NYCWY

Кабел NYCWY

Силов кабел с медни жила и вълнообразен меден концентричен проводник за напрежение Uo/U 0.6/1кV с поливинилхлоридна изолация и обвивка, за неподвижно полагане в ел. мрежи и инсталации, скрит или открит монтаж.

Произведено съгласно DIN VDE 0276-603, HD 603 S1, VDE 0295. Eксплоатация при температура на околната среда -30 до +50 гр. С.

Каталог кабел NYCWY

Наш номер Кат. номер Име Мярка Цена без ДДС Цена с ДДС
1043816 кабел NYCWY 3х35/ 16 м.
1043817 кабел NYCWY 2x10/ 10 м.
1043818 кабел NYCWY 2x16/ 16 м.
1043819 кабел NYCWY 2х25/ 16 м.
1043820 кабел NYCWY 3х10/ 10 м.
1043821 кабел NYCWY 3х16/ 16 м.
1043822 кабел NYCWY 3х35/ 16 м.
1043823 кабел NYCWY 3х50/ 25 м.
1043824 кабел NYCWY 3х70/ 35 м.
1043825 кабел NYCWY 3х95/ 50 м.
1043826 кабел NYCWY 3х120/ 70 м.
1043827 кабел NYCWY 3х185/ 95 м.
1043828 кабел NYCWY 3х240/ 120 м.
1043829 кабел NYCWY 3х25/ 25 м.
1043830 кабел NYCWY 3х35/ 35 м.
1043831 кабел NYCWY 3х50/ 50 м.
1043832 кабел NYCWY 3х70/ 70 м.
1043833 кабел NYCWY 3х90/ 95 м.
1043834 кабел NYCWY 3х120/ 120 м.
1043835 кабел NYCWY 3х150/ 150 м.
1043836 кабел NYCWY 4х10/ 10 м.
1043837 кабел NYCWY 4х16/ 16 м.
1043838 кабел NYCWY 4х25/ 16 м.
1043839 кабел NYCWY 4х35/ 16 м.
1043840 кабел NYCWY 4х50/ 25 м.
1043841 кабел NYCWY 4х70/ 35 м.
1043842 кабел NYCWY 4х95/ 50 м.
1043843 кабел NYCWY 4х120/ 70 м.
1043844 кабел NYCWY 4х150/ 70 м.
„КИД Груп“ ООД уведомява заинтерисованите страни, че има инвестиционното намерение да изгради „Складова база и съоръжение за водовземане – тръбен кладенец“ върху собствените си имоти ПИ 47295.16.8, 47295.16.9 и 47295.16.10 в землището на с. Марково, община Родопи, обл. Пловдив.