* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Кабел за пожароизвестяване       

Трудно горим кабел с ниско съдържание на халогенни елементи.

Наш номер Кат. номер Име Мярка Цена без ДДС Цена с ДДС
7000052 Пожарен J-Y(L)Y 2x0.60mm2 100m. (по заявка) м.
7000053 Пожарен J-Y(L)Y 2x0.80mm2 плътно жило 200m. Shielded (по заявка) м.
7000054 Пожарен J-Y(L)Y 2x0.80mm2+1х0.22мм2 многожичен 200m. Shielded (по заявка) м.
7000055 Пожарен J-Y(L)Y 2x0.80mm2 100m. и 200m. Ролки м.
„КИД Груп“ ООД уведомява заинтерисованите страни, че има инвестиционното намерение да изгради „Складова база и съоръжение за водовземане – тръбен кладенец“ върху собствените си имоти ПИ 47295.16.8, 47295.16.9 и 47295.16.10 в землището на с. Марково, община Родопи, обл. Пловдив.