* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Кабел ПВ-А1, H05V-U

Кабел ПВ-А1, H05V-U, H07V-U, H07V-R

Силов кабел с медно жило и PVC изолация за неподвижно полагане в осветителни мрежи, силови инсталации, сигнални инсталации, за монтаж в табла, машини и апарати.

Произведен в съответствие с БДС 4305 - 90.
Eксплоатация при температура на околната среда -30 до +50 гр. С.

Каталог кабел ПВ-А1, H05V-U

Наш номер Кат. номер Име Мярка Цена без ДДС Цена с ДДС
1043845 ПВ-А1 0.5 мм2 - цвят: бял, сив, син, червен, черен, жълт, зелен, ж/з, оранж, кафяв м. 0.10 лв. 0.12 лв.
1043846 ПВ-А1 0.75 мм2 - цвят: бял, сив, син, червен, черен, жълт, зелен, ж/з, оранж, кафяв м. 0.14 лв. 0.17 лв.
1043847 ПВ-А1 1 мм2 - цвят: бял, сив, син, червен, черен, жълт, зелен, ж/з, оранж, кафяв м. 0.19 лв. 0.23 лв.
1043848 ПВ-А1 1.5 мм2 - цвят: бял, сив, син, червен, черен, жълт, зелен, ж/з, оранж, кафяв м. 0.26 лв. 0.31 лв.
1043849 ПВ-А1 2.5 мм2 - цвят: бял, сив, син, червен, черен, жълт, зелен, ж/з, оранж, кафяв м. 0.42 лв. 0.50 лв.
1043850 ПВ-А1 4 мм2 - цвят: бял, сив, син, червен, черен, жълт, зелен, ж/з, оранж, кафяв м. 0.66 лв. 0.79 лв.
1043851 ПВ-А1 6 мм2 - цвят: бял, сив, син, червен, черен, жълт, зелен, ж/з, оранж, кафяв м. 0.98 лв. 1.18 лв.
1043852 ПВ-А1 10 мм2 - цвят: бял, сив, син, червен, черен, жълт, зелен, ж/з, оранж, кафяв м. 1.64 лв. 1.97 лв.
1043853 ПВ-А1 16 мм2 - цвят: бял, сив, син, червен, черен, жълт, зелен, ж/з, оранж, кафяв м. 2.68 лв. 3.22 лв.
1043854 ПВ-А1 25 мм2 - цвят: бял, сив, син, червен, черен, жълт, зелен, ж/з, оранж, кафяв м. 4.21 лв. 5.05 лв.
1043855 ПВ-А1 35 мм2 - цвят: бял, сив, син, червен, черен, жълт, зелен, ж/з, оранж, кафяв м. 7.53 лв. 9.04 лв.
1043856 ПВ-А1 50 мм2 - цвят: бял, сив, син, червен, черен, жълт, зелен, ж/з, оранж, кафяв м. 10.70 лв. 12.84 лв.
1043857 ПВ-А1 70 мм2 - цвят: бял, червен, черен, ж/з м. 15.36 лв. 18.43 лв.
1043858 ПВ-А1 95 мм2 - цвят: бял, червен, черен, ж/з м. 21.15 лв. 25.38 лв.
1043903 ПВ-А1 150 мм2 - цвят: бял, червен, черен, ж/з м. 33.22 лв. 39.86 лв.
1040000 ПВ-А1 185 мм2 - цвят: бял, червен, черен, ж/з м. 40.80 лв. 48.96 лв.
КИД ГРУП ООД сключи договор BG16RFOP002-2.073-1647-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура: Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19