* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Аварийно осветление

Аварийно и евакуационно осветление

Schneider Electric, Шнайдер Електрик


КАТАЛОГ Аварийно и евакуационно осветление

Наш номер Кат. номер Име Мярка Цена без ДДС Цена с ДДС
1111334 OVA37066E Аварийно осветление RILUX IP40 6W 1h бр. 31.37 лв. 37.64 лв.
1111335 OVA37067E Аварийно осветление RILUX IP40 8W 1h бр. 44.14 лв. 52.97 лв.
1111336 OVA50236E Пиктограми Аварийно осветление Изход надясно за RILUX 6W бр. 18.04 лв. 21.65 лв.
1111337 OVA50238E Пиктограми Аварийно осветление Изход надясно за RILUX 8W бр. 21.63 лв. 25.96 лв.
1111338 OVA50247E Пиктограми Аварийно осветление Изход наляво за RILUX 6W бр. 18.04 лв. 21.65 лв.
1111339 OVA50249E Пиктограми Аварийно осветление Изход наляво за RILUX 8W бр. 21.63 лв. 25.96 лв.
1111340 OVA50248E Пиктограми Аварийно осветление Изход надолу за RILUX 6W бр. 17.49 лв. 20.99 лв.
1111341 OVA50250E Пиктограми Аварийно осветление Изход надолу за RILUX 8W бр. 21.63 лв. 25.96 лв.
1111342 OVA50237E Пиктограми Аварийно осветление Изход за RILUX 6W бр. 18.04 лв. 21.65 лв.
1111343 OVA50239E Пиктограми Аварийно осветление Изход за RILUX 8W бр. 21.63 лв. 25.96 лв.
1111344 OVA50244E Пиктограми Аварийно осветление Изход надясно за LUXA 8W бр. 26.22 лв. 31.46 лв.
1111345 OVA50255E Пиктограми Аварийно осветление Изход наляво за LUXA 8W бр. 26.22 лв. 31.46 лв.
1111346 OVA50256E Пиктограми Аварийно осветление Изход надолу за LUXA 8W бр. 26.22 лв. 31.46 лв.
1111347 OVA50245E Пиктограми Аварийно осветление Изход за LUXA 8W бр. 26.22 лв. 31.46 лв.
1111348 OVA38464E Авариен изходAstro Guida IP42 луминисцентна лампа, студен катод бр. 86.83 лв. 104.20 лв.
КИД ГРУП ООД сключи договор BG16RFOP002-2.073-1647-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура: Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19