* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Токов трансформатор

Токови трансформатори ТI  Schneider Electric, Шнайдер Електрик

Токовите трансформатори с преводно отношение x/5, за измервателни устройства (амперметри, електромери и др.), за устройства, контролиращи включването и изключването на консуматори, контролни релета и др.

Каталог Токови трансформатори ТI

Наш номер Кат. номер Име Мярка Цена без ДДС Цена с ДДС
1010800 16500 Токов трансформатор TI STD 40/5А бр.
1010801 16451 Токов трансформатор TI STD 50/5А бр.
1010802 16452 Токов трансформатор TI STD 75/5А бр.
1010803 16453 Токов трансформатор TI STD 100/5А бр.
1010804 16454 Токов трансформатор TI STD 125/5А бр.
1010805 16455 Токов трансформатор TI STD 150/5А бр.
1010806 16456 Токов трансформатор TI STD 200/5А бр.
1010807 16459 Токов трансформатор TI STD 150/5А бр.
1010808 16460 Токов трансформатор TI STD 200/5А бр.
1010809 16461 Токов трансформатор TI STD 250/5А бр.
1010810 16462 Токов трансформатор TI STD 300/5А бр.
1010811 16463 Токов трансформатор TI STD 400/5А бр.
1010812 16464 Токов трансформатор TI STD 500/5А бр.
1010813 16465 Токов трансформатор TI STD 600/5А бр.
1010814 16468 Токов трансформатор TI STD 250/5А бр.
1010815 16469 Токов трансформатор TI STD 300/5А бр.
1010816 16470 Токов трансформатор TI STD 400/5А бр.
1010817 16471 Токов трансформатор TI STD 500/5А бр.
1010818 16473 Токов трансформатор TI STD 500/5А бр.
1010819 16474 Токов трансформатор TI STD 600/5А бр.
1010820 16476 Токов трансформатор TI STD 200/5А бр.
1010821 16477 Токов трансформатор TI STD 250/5А бр.
1010822 16478 Токов трансформатор TI STD 300/5А бр.
1010823 16479 Токов трансформатор TI STD 400/5А бр.
1010824 16480 Токов трансформатор TI STD 500/5А бр.
1010825 16481 Токов трансформатор TI STD 600/5А бр.
1010826 16482 Токов трансформатор TI STD 800/5А бр.
1010827 16483 Токов трансформатор TI STD 1000/5А бр.
1010828 16534 Токов трансформатор TI STD 1250/5А бр.
1010829 16535 Токов трансформатор TI STD 1500/5А бр.
„КИД Груп“ ООД уведомява заинтерисованите страни, че има инвестиционното намерение да изгради „Складова база и съоръжение за водовземане – тръбен кладенец“ върху собствените си имоти ПИ 47295.16.8, 47295.16.9 и 47295.16.10 в землището на с. Марково, община Родопи, обл. Пловдив.