* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Кабел ШКПЛ, H05RR-F

Кабел ШКПЛ, H05RR-F, CGLG, S05RR-F 

Гъвкав шлангов кабел с каучукова изолация и обвивка за свързване на електрически уреди и подвижни консуматори към мрежи за променлив ток с номинално напрежение Uo/U 300/500 V, за ниски и средни механични натоварвания.

Каталог кабел ШКПЛ, H05RR-F

Наш номер Кат. номер Име Мярка Цена без ДДС Цена с ДДС
1040890 Кабел ШКПЛ 2х1 H05RR-F, CGLG, S05RR-F м. 1.28 лв. 1.54 лв.
1041007 Кабел ШКПЛ 2х1.5 H05RR-F, CGLG м. 1.45 лв. 1.74 лв.
1041008 Кабел ШКПЛ 2х2.5 H05RR-F, CGLG м. 2.08 лв. 2.50 лв.
1041009 Кабел ШКПЛ 2х4 H05RR-F, CGLG м. 2.93 лв. 3.52 лв.
1041010 Кабел ШКПЛ 3х1 H05RR-F, CGLG м. 1.90 лв. 2.28 лв.
1041011 Кабел ШКПЛ 3х1.5 H05RR-F, CGLG м. 2.10 лв. 2.52 лв.
1041012 Кабел ШКПЛ 3х2.5 H05RR-F, CGLG, S05RR-F м. 2.70 лв. 3.24 лв.
1043900 Кабел ШКПЛ 3х2.5+1.5 H05RR-F, CGLG, S05RR-F м. 3.27 лв. 3.92 лв.
1041013 Кабел ШКПЛ 3х4 H05RR-F, CGLG, S05RR-F м. 4.11 лв. 4.93 лв.
1043901 Кабел ШКПЛ 3х4+2.5 H05RR-F, CGLG, S05RR-F м. 4.92 лв. 5.90 лв.
1043902 Кабел ШКПЛ 3х6+4 H05RR-F, CGLG, S05RR-F м. 7.42 лв. 8.90 лв.
1041014 Кабел ШКПЛ 4х1 H05RR-F, CGLG, S05RR-F м. 2.35 лв. 2.82 лв.
1041015 Кабел ШКПЛ 4х1.5 H05RR-F, CGLG, S05RR-F м. 2.47 лв. 2.96 лв.
1041016 Кабел ШКПЛ 4х2.5 H05RR-F, CGLG, S05RR-F м. 3.50 лв. 4.20 лв.
1041017 Кабел ШКПЛ 4х4 H05RR-F, CGLG, S05RR-F м. 5.27 лв. 6.32 лв.
1041072 Кабел ШКПЛ 5х1.5 H05RR-F, CGLG, S05RR-F м. 3.25 лв. 3.90 лв.
КИД ГРУП ООД сключи договор BG16RFOP002-2.073-1647-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура: Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19