* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Кабел ШКПЛ, H05RR-F

Кабел ШКПЛ, H05RR-F, CGLG, S05RR-F 

Гъвкав шлангов кабел с каучукова изолация и обвивка за свързване на електрически уреди и подвижни консуматори към мрежи за променлив ток с номинално напрежение Uo/U 300/500 V, за ниски и средни механични натоварвания.

Каталог кабел ШКПЛ, H05RR-F

Наш номер Кат. номер Име Мярка Цена без ДДС Цена с ДДС
1040890 H05RR-F/ШКПЛ 2Х1 Кабел ШКПЛ 2х1 H05RR-F, CGLG, S05RR-F м. 1.40 лв. 1.68 лв.
1041072 H07RN-F/ШКПТ 5Х1.50 Кабел ШКПЛ 5х1.5 H05RR-F, CGLG, S05RR-F м. 4.25 лв. 5.10 лв.
1041007 H05RR-F/ШКПЛ 2Х1.50 Кабел ШКПЛ 2х1.5 H05RR-F, CGLG м. 1.90 лв. 2.28 лв.
1041008 H05RR-F/ШКПЛ 2Х2.50 Кабел ШКПЛ 2х2.5 H05RR-F, CGLG м. 2.90 лв. 3.48 лв.
1041009 H05RR-F/ШКПЛ 2Х4 Кабел ШКПЛ 2х4 H05RR-F, CGLG м. 4.50 лв. 5.40 лв.
1041010 H05RR-F/ШКПЛ 3Х1 Кабел ШКПЛ 3х1 H05RR-F, CGLG м. 1.95 лв. 2.34 лв.
1041011 H05RR-F/ШКПЛ 3Х1.50 Кабел ШКПЛ 3х1.5 H05RR-F, CGLG м. 2.60 лв. 3.12 лв.
1041012 H05RR-F/ШКПЛ 3Х2.50 Кабел ШКПЛ 3х2.5 H05RR-F, CGLG, S05RR-F м. 4.15 лв. 4.98 лв.
1043900 Кабел ШКПЛ 3х2.5+1.5 H05RR-F, CGLG, S05RR-F м.
1041013 H05RR-F/ШКПЛ 3Х4 Кабел ШКПЛ 3х4 H05RR-F, CGLG, S05RR-F м. 6.25 лв. 7.50 лв.
1043901 Кабел ШКПЛ 3х4+2.5 H05RR-F, CGLG, S05RR-F м.
1043902 Кабел ШКПЛ 3х6+4 H05RR-F, CGLG, S05RR-F м.
1041014 H05RR-F/ШКПЛ 4Х1 Кабел ШКПЛ 4х1 H05RR-F, CGLG, S05RR-F м. 2.45 лв. 2.94 лв.
1041015 H05RR-F/ШКПЛ 4Х1.50 Кабел ШКПЛ 4х1.5 H05RR-F, CGLG, S05RR-F м. 3.40 лв. 4.08 лв.
1041016 H05RR-F/ШКПЛ 4Х2.50 Кабел ШКПЛ 4х2.5 H05RR-F, CGLG, S05RR-F м. 5.40 лв. 6.48 лв.
1041017 H05RR-F/ШКПЛ 4Х4 Кабел ШКПЛ 4х4 H05RR-F, CGLG, S05RR-F м. 8.45 лв. 10.14 лв.
„КИД Груп“ ООД уведомява заинтерисованите страни, че има инвестиционното намерение да изгради „Складова база и съоръжение за водовземане – тръбен кладенец“ върху собствените си имоти ПИ 47295.16.8, 47295.16.9 и 47295.16.10 в землището на с. Марково, община Родопи, обл. Пловдив.