* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Наш номер Кат. номер Име Мярка Цена без ДДС Цена с ДДС
5279 Пластмасови скоби за тръби,шлаух и кабели-сдвоена, ВСШ 2 x Ø 13,5, кутия 100 бр. кутия 15.50 лв. 18.60 лв.
5276 Пластмасови скоби за тръби,шлаух и кабели-сдвоена, ВСШ 2 x Ø16, кутия 80 бр. кутия 17.00 лв. 20.40 лв.
5258 Пластмасови скоби за тръби,шлаух и кабели-сдвоена, ВСШ 2 x Ø 23, кутия 50 бр. кутия 15.50 лв. 18.60 лв.
7584 Пластмасови скоби за тръби,шлаух и кабели-сдвоена, ВСШ 2 x Ø 28, кутия 40 бр. кутия 13.30 лв. 15.96 лв.
5491 Пластмасови скоби за тръби,шлаух и кабели единична, ВСШ 1 x Ø 13,5, кутия 200 бр. кутия 21.40 лв. 25.68 лв.
5490 Пластмасови скоби за тръби,шлаух и кабели единична, ВСШ 1 x Ø 16, кутия 150 бр. кутия 22.75 лв. 27.30 лв.
5488 Пластмасови скоби за тръби,шлаух и кабели единична, ВСШ 1 x Ø 23, кутия 100 бр. кутия 18.90 лв. 22.68 лв.
5492 Скоба за закрепване на трасе от кабели, ВСКТ 1 х 80, кутия 50 бр. кутия 17.20 лв. 20.64 лв.
3699 Дюбел скоба за ел.кабели, ВДЕС - L 48/3-9, кутия 400 бр. кутия 15.55 лв. 18.66 лв.
5716 Дюбел скоба за ел.кабели, ВДЕС - L 48/10-13, кутия 350 бр. кутия 14.95 лв. 17.94 лв.
8896 Дюбел скоба за ел.кабели, ВДЕС - L 62/15-20, кутия 200 бр. кутия 12.45 лв. 14.94 лв.
4562 Дюбел скоба за монтаж на мостов кабел, ВДМК-2,5, кутия 400 бр. кутия 16.65 лв. 19.98 лв.
4561 Дюбел скоба за монтаж на мостов кабел, ВДМК-4, кутия 350 бр. кутия 17.60 лв. 21.12 лв.
4677 Дюбел скоба за кабелни превръзки, ВДКП, кутия 500 бр. кутия 25.70 лв. 30.84 лв.
„КИД Груп“ ООД уведомява заинтерисованите страни, че има инвестиционното намерение да изгради „Складова база и съоръжение за водовземане – тръбен кладенец“ върху собствените си имоти ПИ 47295.16.8, 47295.16.9 и 47295.16.10 в землището на с. Марково, община Родопи, обл. Пловдив.