* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Наш номер Кат. номер Име Мярка Цена без ДДС Цена с ДДС
5279 Пластмасови скоби за тръби,шлаух и кабели-сдвоена, ВСШ 2 x Ø 13,5, кутия 100 бр. кутия 14.05 лв. 16.86 лв.
5276 Пластмасови скоби за тръби,шлаух и кабели-сдвоена, ВСШ 2 x Ø16, кутия 80 бр. кутия 14.93 лв. 17.92 лв.
5258 Пластмасови скоби за тръби,шлаух и кабели-сдвоена, ВСШ 2 x Ø 23, кутия 50 бр. кутия 12.85 лв. 15.42 лв.
7584 Пластмасови скоби за тръби,шлаух и кабели-сдвоена, ВСШ 2 x Ø 28, кутия 40 бр. кутия 11.03 лв. 13.24 лв.
5491 Пластмасови скоби за тръби,шлаух и кабели единична, ВСШ 1 x Ø 13,5, кутия 200 бр. кутия 21.17 лв. 25.40 лв.
5490 Пластмасови скоби за тръби,шлаух и кабели единична, ВСШ 1 x Ø 16, кутия 150 бр. кутия 22.50 лв. 27.00 лв.
5488 Пластмасови скоби за тръби,шлаух и кабели единична, ВСШ 1 x Ø 23, кутия 100 бр. кутия 18.67 лв. 22.40 лв.
5492 Скоба за закрепване на трасе от кабели, ВСКТ 1 х 80, кутия 50 бр. кутия 16.30 лв. 19.56 лв.
3699 Дюбел скоба за ел.кабели, ВДЕС - L 48/3-9, кутия 400 бр. кутия 27.55 лв. 33.06 лв.
5716 Дюбел скоба за ел.кабели, ВДЕС - L 48/10-13, кутия 350 бр. кутия 31.90 лв. 38.28 лв.
8896 Дюбел скоба за ел.кабели, ВДЕС - L 62/15-20, кутия 200 бр. кутия 23.79 лв. 28.55 лв.
4562 Дюбел скоба за монтаж на мостов кабел, ВДМК-2,5, кутия 400 бр. кутия 17.28 лв. 20.74 лв.
4561 Дюбел скоба за монтаж на мостов кабел, ВДМК-4, кутия 350 бр. кутия 19.34 лв. 23.21 лв.
4677 Дюбел скоба за кабелни превръзки, ВДКП, кутия 500 бр. кутия 24.63 лв. 29.56 лв.