* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Вико Ясемин

Ключове и контакти на турската фирма ВИКО,една от водещите фирми в южната ни съседка.

Предлага добро качество на дизайн и материали на цените на родното производство.

Рамки от 2-ка до 5-ца.

Цветни рамки.

Наш номер Кат. номер Име Мярка Цена без ДДС Цена с ДДС
1031002 Едноплюсен ключ СХ1 бял Вико Ясемин бр.
1031003 Еднополюсен ключ СХ1 с инд. лампа бял Вико Ясемин бр.
1031004 Сериен ключ СХ5 бял Вико Ясемин бр. 2.59 лв. 3.11 лв.
1031005 Сериен ключ СХ5 с инд. лампа бял Вико Ясемин бр. 3.46 лв. 4.15 лв.
1031006 Девиаторен ключ СХ6 бял Вико Ясемин бр.
1031007 Девиаторен ключ СХ6 с инд. лампа бял Вико Ясемин бр.
1031008 Двоен девиаторен ключ бял Вико Ясемин бр. 3.47 лв. 4.16 лв.
1031025 Кръстат ключ СХ7 бял Вико Ясемин бр. 3.44 лв. 4.13 лв.
1031019 Ключ-карта бял Вико Ясемин бр.
1031010 Бутон за стълб. осветление бял Вико Ясемин бр.
1031011 Бутон за стълб. осветление с инд. лампа бял Вико Ясемин бр.
1031012 Бутон за звънец 250V бял Вико Ясемин бр. 2.25 лв. 2.70 лв.
1031013 Бутон за звънец 250V с надпис бял Вико Ясемин бр. 2.93 лв. 3.52 лв.
1031009 Ротативен димер 600W бял Вико Ясемин бр.
1031000 Контакт Шуко бял Вико Ясемин бр.
1031001 Контакт Шуко със защитен капак бял Вико Ясемин бр.
1031018 Контакт Френски стандарт бял Вико Ясемин бр. 3.05 лв. 3.66 лв.
1031020 Двоен контакт Шуко бял Вико Ясемин бр.
1031022 Троен контакт Шуко бял Вико Ясемин бр.
1031014 TV розетка бял Вико Ясемин бр.
1031015 Телефонна розетка RJ 11 бял Вико Ясемин бр.
1031016 Телефонна розетка 2 х RJ 11 бял Вико Ясемин бр. 4.28 лв. 5.14 лв.
1031017 Инф. Розетка RJ 45 + RJ 11 кат. 5 бял Вико Ясемин бр. 17.24 лв. 20.69 лв.
1031042 Едноплюсен ключ СХ1 крем Вико Ясемин бр.
1031043 Еднополюсен ключ СХ1 с инд. лампа крем Вико Ясемин бр.
1031044 Сериен ключ СХ5 крем Вико Ясемин бр. 2.59 лв. 3.11 лв.
1031045 Сериен ключ СХ5 с инд. лампа крем Вико Ясемин бр. 3.46 лв. 4.15 лв.
1031046 Девиаторен ключ СХ6 крем Вико Ясемин бр. 2.51 лв. 3.01 лв.
1031048 Двоен девиаторен СХ6 ключ крем Вико Ясемин бр. 3.47 лв. 4.16 лв.
1031050 Бутон за стълб. осветление крем Вико Ясемин бр.
„КИД Груп“ ООД уведомява заинтерисованите страни, че има инвестиционното намерение да изгради „Складова база и съоръжение за водовземане – тръбен кладенец“ върху собствените си имоти ПИ 47295.16.8, 47295.16.9 и 47295.16.10 в землището на с. Марково, община Родопи, обл. Пловдив.