* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Кабел САВТ

Кабел САВТ

Силов кабел с алуминиеви жила за напрежение Uo/U 0.6/1кV с поливинилхлоридна изолация и обвивка , за неподвижно полагане в ел. мрежи и инсталации, скрит или открит монтаж.

Произведено съгласно БДС 16291-85. експлоатация при температура на околната среда -30 до +50 гр. С.

Каталог кабел САВТ

Наш номер Кат. номер Име Мярка Цена без ДДС Цена с ДДС
1043307 САВТ 1x4 кабел САВТ 1х4 м.
1043308 САВТ 1x6 кабел САВТ 1х6 м.
1043309 САВТ 1x10 кабел САВТ 1х10 м.
1043310 САВТ 1x16 кабел САВТ 1х16 м.
1043311 САВТ 1x25 кабел САВТ 1х25 м.
1043312 САВТ 1x35 кабел САВТ 1х35 м.
1043313 САВТ 1x50 кабел САВТ 1х50 м.
1043314 САВТ 1x70 кабел САВТ 1х70 м.
1043315 САВТ 1x95 кабел САВТ 1х95 м.
1043316 САВТ 1x120 кабел САВТ 1х120 м.
1043317 САВТ 1x150 кабел САВТ 1х150 м.
1043318 САВТ 1x185 кабел САВТ 1х185 м.
1043319 САВТ 1x240 кабел САВТ 1х240 м.
1043320 САВТ 1x300 кабел САВТ 1х300 м.
1043321 САВТ 1x400 кабел САВТ 1х400 м.
1043322 САВТ 1x500 кабел САВТ 1х500 м.
1043323 САВТ 2x2.5 кабел САВТ 2х2.5 м.
1043324 САВТ 2x4 кабел САВТ 2х4 м.
1043325 САВТ 2x6 кабел САВТ 2х6 м.
1043326 САВТ 2x10 кабел САВТ 2х10 м.
1040617 САВТ 2x16 кабел САВТ 2х16 м.
1043327 САВТ 2x25 кабел САВТ 2х25 м.
1040638 САВТ 2x35 кабел САВТ 2х35 м.
1043328 САВТ 3x2.5 кабел САВТ 3х2.5 м.
1043329 САВТ 3x4 кабел САВТ 3х4 м.
1043330 САВТ 3x4+2.5 кабел САВТ 3х4 + 2.5 м.
1043331 САВТ 3x6 кабел САВТ 3х6 м.
1040596 САВТ 3x6+4 кабел САВТ 3х6 + 4 м.
1043332 САВТ 3x10 кабел САВТ 3х10 м.
1043333 САВТ 3x10+6 кабел САВТ 3х10 + 6 м.
„КИД Груп“ ООД уведомява заинтерисованите страни, че има инвестиционното намерение да изгради „Складова база и съоръжение за водовземане – тръбен кладенец“ върху собствените си имоти ПИ 47295.16.8, 47295.16.9 и 47295.16.10 в землището на с. Марково, община Родопи, обл. Пловдив.