* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Автоматични АВР

АВР Schneider Electric, Шнайдер Електрик

Compact NS - АВР Превключване от главния захранващ източник на резервен, ръчно или автоматично, в електроинсталации ниско напрежение.
Описание:

  • Номинален ток от 100 до 1600 A.
  • Превключвател на захранването, монтиран около 2 прекъсвача Compact NS или превключвателя.
  • Ръчни превключватели на захранването с групиране на работните механизми с тригерни превключватели, въртящи се ръкохватки, с фиксирани ключове или на основна плоча. Възможност за механично групиране със свързващи оси или с кабели.
  • Дистанционно управление на превключвателите на захранването с механично или електрическо свързване.
  • Автоматични превключватели на захранването, специално предназначени за управление на източниците: свързване на контролер с превключватели на захранването с дистанционно управление.
  • Богат избор от аксесоари, стандартни за гамата Compact NS.
Наш номер Кат. номер Име Мярка Цена без ДДС Цена с ДДС
1011350 29630AVR АВР 100A с мех. и електр. блокировка бр.
1011351 30630AVR АВР 160A с мех. и електр. блокировка бр.
1011352 31630AVR АВР 250A с мех. и електр. блокировка бр.
1011353 32693AVR АВР 400A с мех. и електр. блокировка бр.
1011354 32893AVR АВР 630A с мех. и електр. блокировка бр.
1011355 29450 Допълнителен контакт OF/SD/SDE/SDV бр. 45.25 лв. 54.30 лв.
1111371 29387 Напреженов изключвател MX 200/240 CA 50/60Hz (NS100 A) бр.
1111368 29383 Напреженов изключвател MX 60V CC (NS100/630) бр.
1111369 29384 Напреженов изключвател MX 24V CA 50/60Hz (NS100 A 630) бр.
1111370 29385 Напреженов изключвател MX 48V CA 50/60Hz (NS100 A 630) бр.
1111367 29382 Напреженов изключвател MX 12V CC (NS100 A 630) бр.
1111372 29389 Напреженов изключвател MX 525V CA 50Hz (NS100 A 630) бр.
1111374 29435 Моторен механизъм T100/160 380/440VCA бр.
1111373 29434 Моторен механизъм T100/160 220/240VCA бр.
1111375 31541 Моторен механизъм T250 220/240VCA бр.
1111376 31542 Моторен механизъм T250 380/480VCA бр.
1111377 32641 Моторен механизъм T400 220/240VCA бр.
1111378 32642 Моторен механизъм T400 380/415VCA бр.
1111379 32841 Моторен механизъм T630 220/240VCA бр.
1111380 32842 Моторен механизъм T630 380/415VCA бр.
„КИД Груп“ ООД уведомява заинтерисованите страни, че има инвестиционното намерение да изгради „Складова база и съоръжение за водовземане – тръбен кладенец“ върху собствените си имоти ПИ 47295.16.8, 47295.16.9 и 47295.16.10 в землището на с. Марково, община Родопи, обл. Пловдив.