* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Наш номер Кат. номер Име Мярка Цена без ДДС Цена с ДДС
ATV32H018M2 Честотен регулатор , инвертор, ATV32 200V, 0,18 KW, 1 PH бр.
ATV32H037M2 Честотен регулатор , инвертор, ATV32 200V, 0,37 KW, 1 PH бр.
ATV32H055M2 Честотен регулатор , инвертор, ATV32 200V, 0,55 KW, 1 PH бр.
ATV32H075M2 Честотен регулатор , инвертор, ATV32 200V, 0,75 KW, 1 PH бр.
ATV32HU11M2 Честотен регулатор , инвертор, ATV32 200V, 1,1 KW, 1 PH бр.
ATV32HU15M2 Честотен регулатор , инвертор, ATV32 200V, 1,5 KW, 1 PH бр.
ATV32HU22M2 Честотен регулатор , инвертор, ATV32 200V, 2,2 KW, 1 PH бр.
ATV32H037N4 Честотен регулатор , инвертор, ATV32 400V, 0,37 KW, 3 PH бр.
ATV32H055N4 Честотен регулатор , инвертор, ATV32 400V, 0,55 KW, 3 PH бр.
ATV32H075N4 Честотен регулатор , инвертор, ATV32 400V, 0,75 KW, 3 PH бр.
ATV32HU11N4 Честотен регулатор , инвертор, ATV32 400V, 1,1 KW, 3 PH бр.
ATV32HU15N4 Честотен регулатор , инвертор, ATV32 400V, 1,5 KW, 3 PH бр.
ATV32HU22N4 Честотен регулатор , инвертор, ATV32 400V, 2,2 KW, 3 PH бр.
ATV32HU30N4 Честотен регулатор , инвертор, ATV32 400V, 3 KW, 3 PH бр.
ATV32HU40N4 Честотен регулатор , инвертор, ATV32 400V, 4 KW, 3 PH бр.
ATV32HU55N4 Честотен регулатор , инвертор, ATV32 400V, 5,5 KW, 3 PH бр.
ATV32HU75N4 Честотен регулатор , инвертор, ATV32 400V, 7,5 KW, 3 PH бр.
ATV32HD11N4 Честотен регулатор , инвертор, ATV32 400V, 11 KW, 3 PH бр.
ATV32HD15N4 Честотен регулатор , инвертор, ATV32 400V, 15 KW, 3 PH бр.
КИД ГРУП ООД сключи договор BG16RFOP002-2.073-1647-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура: Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19