* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

ОБЩИ УСЛОВИЯ

  Моля, прочетете внимателно Общите условия за ползване на системата за електронна търговия на elkid.org

Права за ползване:

Използването на този сайт и информацията в него се разрешава само за лична и нетърговска цел. Публикуваните материали са обект на защита от Закона за авторското право и сродните му права. Не се допуска използването на средства за промяна съдържанието на сайта или такива които биха довели до възпрепятстване на неговата нормална работа. Информацията на този сайт се публикува с цел да е полезна. Тя се проверява, но въпреки това е възможно да има неточности или промени, които са трудни за установяване и корегиране в съответните срокове. Затова фирма "КИД Груп" ООД не носи отговорност за евентуални щети, причинени при използването или невъзможността за използването на сайта и препоръчва допълнителни консултации със специалисти, документация или сайт на производителя на съответния продукт. Фирма "КИД Груп" ООД си запазва правото да променя информацията в сайта по всяко време без предварително известие.

Авторско право:

Всички имена и знаци са запазени марки и принадлежат на техните собственици.

Регистрация

Всяко физическо или юридическо лице, което възнамерява да извърши покупка чрез магазина за електронна търговия, трябва да попълни и потвърди верността на данните на регистрационната форма, като по този начин създава свой клиентски профил.  Чрез създаването на клиентски профил регистрираното лице:

 • Придобива потребителско име и парола;
 • Изразява съгласието си с настоящите Общи условия;
 • Получава правото да извършва валидни поръчки за закупуване на стоки, предлагани от магазин за електронна търговия elkid.org, както и да отказва изпълнението им по надлежния ред;
 • Можете да съхранявате история на вашите поръчки и да проследявате техния статус;
 • Няма да е необходимо да въвеждате всеки път данните си за доставка - по този начин пестите време и ресурс при извършването на поръчки;
 • Имате възможност да получите търговска отстъпка и преференциални цени.

Потребителски профил можете да си създадете от линка „Вход / Регистрация” . Изберете потребител и ще се зареди формата за попълване на Вашите данни:  Потребителско име , Парола , e-mail , Вашето име , телефон, , адрес за доставки, Паролата може да съдържа цифри и букви. След като въведете необходимата информация и кликнете бутон „Регистрация ”, се зарежда Вашият профил . В него ще се съхранява историята на вашите поръчки и доставки, които са: в процес, изпълнени или отказани. Съхраняват се също и текущи оферти, които сте избрали, но не сте стартирали като поръчки. За момента те ще бъдат празни, но след като започнете да пазарувате, ще се записва историята на всяка поръчка.
ПРОДАВАЧЪТ си запазва правото да отказва достъп, да прекратява регистрация на клиент, да премахва или редактира съдържание  или да отказва изпълнение на
 поръчки по свое усмотрение.

Процедура за купуване на стоки

Когато направите поръчка за купуване на продукти от магазина за електронна търговия на elkid.org, получавате e-mail, потвърждаващ успешното й получаване и съдържащ детайлите на поръчката  с упоменатите количества и цени. 
Поръчката се смята за приета от момента, в който КУПУВАЧЪТ потвърди чрез е-mail или телефон/факс  , че е получил издадената от ПРОДАВАЧА проформа-фактура и потвърждава направената поръчка . При оформянето на заявката от страна на КУПУВАЧА се изисква следното:

 • Да посочи валидни данни за фактура, пълен и точен адрес и телефон за контакт.
 • Да активира изпълнението на поръчката, с което изразява съгласието си с настоящите Общи условия. КУПУВАЧЪТ получава обратно е-mail за направената поръчка, който съдържа детайлите на пратката  като вид и брой на избраните артикули, цена, дата на доставка и обща сума за плащане.
 • Да потвърди с е-mail съгласието си с цената и сроковете за доставка на поръчаните стоки, които е получил от автоматично генерирания е-mail.

Цени и начин на плащане

Всички цени в сайта са обявени без ДДС и с ДДС. При заявка и приключване на поръчката изрично са  посочени: цената на поръчката без ДДС и общата сума  за плащане . Цените на стоките са в български лева и са валидни само при покупка чрез електронния магазин.
Плащането на стоките се извършва в български лева :

 • авансово по банков път - на база издадена проформа-фактура
 • чрез наложен платеж - плащането на поръчката се извършва в момента на получаването на стоката от куриер .
 • в брой в магазина

Обявената за всеки един продукт цена важи за съответните количества и вид артикул и не включва разходите за доставка. Разходите за доставка са за сметка на Купувача.

Валутен курс и ценообразуване:

Голяма част от стоката е внос от страни, с които се търгува с валута различна от евро. При сериозна промяна на курса на тези валути / основно USD / към BGN на практика е невъзможно да се корегира цената ежедневно. Поради това КИД Груп ООД си запазва правото да променя вече обявена цена на артикул в сайта при заявка на същия. 

Доставка на стоките

Поръчаните стоки се получават по два начина:

 • от офиса на Продавача / Пловдив , ул. Иларион Макариополски 34 /на територията на гр. Пловдив;
 •  от куриер - "Спиди" или "ЕКОНТ" -  за  територията  на  Р. България

Стойността на дотавката се определя според тарифния план на куриерската фирма и се заплаща от КУПУВАЧА.

Доставка се осъществява само след изпращане на заявка по имейла, в която  са  посочени : код  и  количество  на артикула,  и  координати за обратна връзка
Срокът на доставка зависи от наличността на стоките. При наличност на всички поръчани консумативи, доставката за страната е в срок от 48 часа , считано от деня на постъпване на плащането за съответната поръчка.  Срокът зависи и от избрания от Вас вариант за доставка-експресен или икономичен  Доставка не се извършва в неделя и на официални празници

Гаранции

ПРОДАВАЧАЪТ гарантира, че към момента на изпращане, стоката няма недостатъци, които да намалят стойността или годността й. Веднага след получаването на пратката, но не по-късно от 2 часа, клиентът следва да провери дали тя е пълна и дали доставените стоки имат някакви недостатъци. В случай на отчетени недостатъци при получаване на стоката, КЛИЕНТЪТ следва да уведоми незабавно ПРОДАВАЧА за вида и количеството им.  Гаранционният срок започва да тече от момента на изпращането на пратката . Гаранция не се изпълнява за дефекти, причинени от нецелесъобразно използване на продукта .Гаранционният срок на всеки артикул е различен.

При рекламация на стока в гаранционен срок доставката до Нас е за сметка на клиента, а обратна доствка е за наша сметка.

Право на рекламации

Според закона за защита на потребителите и правилата за търговия, потребителя има право на рекламация при следните случаи:

 • Констатирани липси
 • Дефекти на стоката
 • Несъответствие с обявената търговска марка

Рекламация се предявява до пет работни дни след закупуване на стоката . При предявяване на рекламация потребителя може да претендира за:

 • Заменяне на стоката с нова
 • Отбив от цената

В срок от 14 /четиринадесет/ дни след получаване на стоката, клиентът има право да я върне или замени, като са спазени следните условия:

 • Запазен добър търговски вид ( стоката не е счупена, издраскана, захабена)
 • Запазена оригинална опаковка, консумативи и аксесоари - в случай, че е имало такива
 • Запазени всички финасови документи – фактура , касов бон , банков превод
 • Забележка- транспортните разходи за връщане на стока са за сметка на  Купувача

Изключение:  14 дневният срок за рекламация не важи за стоки изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания,  съгласно Чл. 57. т.3 от ЗЗП.

 

Защита на личните данни

"КИД ГРУП" ООД обработва личните данни, които получава при оперирането на интернет страница www.elkid.org в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR”) и свързаната правна уредба, включително Закона за защита на личните данни. 

 КАКВО СА ЛИЧНИ ДАННИ

„Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ ОБРАБОТВАМЕ

 Категориите лични  данни, които се обработват са „обикновени” лични данни ‑ имена, електронна поща, адрес, IP адрес,  телефонен номер, e -mail и др.   

 ЗА КАКВИ ЦЕЛИ  ПОЛУЧАВАМЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Целите за които "КИД ГРУП" ООД обработват личните данни са:

-  Дейности по управление на електронния ни магазин:

- изпълнение на направена поръчка/и от електронния магазин на "КИД ГРУП" ООД на основание сключването на договор;
- поддръжка на определени функционалности на предлаганите услуги

- рекламата на стоки и услуги на "КИД ГРУП" ООД.

- ползването на „бисквитки”.  

- Използваме лична информация, защото тя ни помага в разработването, доставката и усъвършенстването на продуктите, услугите, съдържанието и рекламата ни.

 - Възможно е периодично да използваме личната Ви информация, за да изпращаме важни съобщения като известия относно покупките Ви и промени в правилата, условията и различните ни политики.

- Възможно е и да използваме личната Ви информация за вътрешни цели като проверки, анализ на данни и проучвания за усъвършенстването на продуктите, услугите и комуникацията с клиентите на "КИД ГРУП" ООД.

- Ако участвате в събития, лотария, конкурс или промоция, е възможно да използваме предоставената от Вас информация, за да администрираме тези програми.

НА КАКВО ОСНОВАНИЕ ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Обработването на личните данни се основава на съгласие на субекта на лични данни, съобразно разпоредбата на чл. 6, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2016/679, а именно - субектът на данните е дал съгласие за обработване на данните му за изрично посочените цели. Обработването е необходимо и за изпълнение на предлаганата услуга, съгласно чл. 6, параграф 1, буква б).

НА КОГО РАЗКРИВАМЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

В дадени случаи "КИД ГРУП" ООД може да разкрива лични данни пред наши партньори, които работят за нас, като предоставят продукти и услуги, свързани с дейността на Дружеството или помагат на "КИД ГРУП" ООД в маркетинга към клиентите. Личната информация ще бъде споделяна от нас само с цел усъвършенстване продуктите, услугите и рекламата ни; тя няма да бъде споделяна с трети страни за техни маркетингови цели.   

Когато законът изисква това от нас, при съдебен процес, при съдебен спор и/или по заявка от страна на обществени и правителствени органи в или извън Вашата страна на местоживеене ‑ "КИД ГРУП" ООД може да разкрие личните ви данни пред трети лица. Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че за целите на националната сигурност, правоприлагането или други проблеми от обществена значимост, такова разкриване е необходимо или уместно.

ТРАНСФЕР В ТРЕТИ СТРАНИ

"КИД ГРУП" ООД  не прехвърля данните Ви  в трети страни извън ЕС като правило. В отделни случаи е възможно данните Ви да бъдат прехвърлени в трети страни за изпълнение  на договор между "КИД ГРУП" ООД и дружество, действащо като изпълнител за определени услуги. В тези случаи "КИД ГРУП" ООД гарантира този трансфер да бъде извършен при пълно съответствие с нивото на защита на лични данни, което се предоставя с Регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR”).

 В КАКЪВ СРОК СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

 Срокът, за който ще съхраняваме Вашите  лични данни, е шест години от датата на даденото от Вас съгласие.

 КАКВИ МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ПРЕДПРИЕМАМЕ

Мерките за сигурност които се прилагат за защита на личните данни са: въвеждане както към момента на определянето на средствата за обработване, така и към момента на самото обработване, на подходящи технически и организационни мерки, които са разработени с оглед на ефективното прилагане на принципите за защита на данните, като свеждане на данните до минимум, и интегриране на необходимите гаранции в процеса на обработване, както и въвеждане на подходящи технически и организационни мерки, за да се гарантира, че по подразбиране се обработват само лични данни, които са необходими за всяка конкретна цел на обработването.

КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА

Във връзка със събирането и обработването на личните данни, Вие имате следните права:

- имате право да поискате копие от Вашите лични данни  и право на достъп по всяко време до личните си данни;

- имате право да прехвърлите личните си данни на друг администратор на лични данни, без да бъдете възпрепятствани от наша страна;

- имате право да поискате  да коригираме без ненужно забавяне неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални. За целите на коригиране или допълване на личните Ви данни трябва да подадете отделна декларация, в която да посочите актуални лични данни; 

- имате право да поискате  личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания: личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани; когато сте оттеглил своето съгласие; когато сте възразил срещу обработването, когато обработването е незаконосъобразно; когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора; когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

Личните Ви данни може да не бъдат изтрити само на някоя от следните причини:

А) упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;

Б) за спазване на правно задължение от администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес, или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора;

В) по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;

Г) за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване; или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. 

- имате право да поискате администраторът на личните Ви данни  да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани.

- имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработване на личните Ви данни по всяко време с отделна молба, депозирана пред нас.

- имате право на възражение срещу обработването на личните Ви данни, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „“Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

- при нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящите условия, ще Ви предоставим ново известие за защита на данните и когато и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новото обработване.

КАКВИ СА ПОСЛЕДИЦИТЕ АКО ОТТЕГЛИТЕ СЪГЛАСИЕТО СИ ЗА ОБРАБОТВАНЕ

При оттегляне на съгласието си за обработване на личните му данни, всеки субект на лични данни може да го направи по всяко време. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването преди оттеглянето. Оттеглянето на съгласието може да стане през електронна форма на сайта www.elkid.org, или на следния email: office@elkid.org.

- Оттеглянето на съгласието за обработка на данните за целите, посочени по-горе ще има за резултат това, че "КИД ГРУП" ООД няма да може да Ви изпраща съобщения и свои издания с рекламна, маркетингова и търговска цел, както и да контактува с Вас по въпроси, свързани с клиентската програма по електронен път.

- Оттеглянето на съгласието за обработка на данните за целта, посочени по-горе ще има за резултат това, че "КИД ГРУП" ООД няма да може да контактува с клиента си по въпроси, свързани с клиентската програма, на посочения от него мобилен телефон, както и да му изпраща sms съобщения и съобщения чрез приложението Viber с рекламна, търговска и маркетингова цел.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

АКО ЖЕЛАЕТЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС ПО ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ СЪС ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ, МОЖЕТЕ ДА НАПРАВИТЕ ТОВА ПО СЛЕДНИТЕ НАЧИНИ: 

На имейл адрес: office@elkid.org

По пощата: Гр. Пловдив, ул. Иларион Макариополски № 34

КИД ГРУП ООД

 

Права и задължения на Клиента

КЛИЕНТЪТ се задължава да посочи валидни телефон и адрес за доставка. КЛИЕНТЪТ се задължава да заплати цената на поръчаните стоки.
КЛИЕНТЪТ се задължава да заплати сумата за други разходи, като доставка, допълнителна опаковка и други, съгласно уговореното. 
КЛИЕНТЪТ се задължава да осигури възможност за получаването на поръчаните стоки.
КЛИЕНТЪТ се задължава да получи поръчаните стоки. 
КЛИЕНТЪТ носи пълна отговорност за опазването или предаването на трети лица на потребителското си име и паролата, както и за всички действия, извършвани с тях. 
КЛИЕНТЪТ се задължава да не прави фиктивни поръчки, неверни коментари за даден продукт или да подава друга невярна информация. 
КЛИЕНТЪТ се задължава да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права.
КЛИЕНТЪТ се задължава да спазва действащото законодателство на Република България и настоящите Общи условия за ползване на магазин за електронна търговия elkid.org   .
КЛИЕНТЪТ има право да иска връщането на стоката при констатирани липси или когато доставената стока явно не съответства на поръчаната такава  и това не е било възможно да се установи в момента на приемане на пратката. Рекламацията при констатирани липси и явни несъответствия се предявява до 24 часа след получаването на пратката. 
КЛИЕНТЪТ има право да иска връщането на стоката, ако поради неправилно транспортиране бъдат констатирани видими дефекти по стоката или нарушена цялост на опаковката й. В този случай клиентът не трябва да подписва придружавашите доставката документи, че е получил стоката и незабавно трябва да уведоми ПРОДАВАЧА. 
При предявяване на рекламация КЛИЕНТЪТ може да претендира за:

 • Възстановяване на заплатената сума;
 • Замяна на стоката с нова;

Права и задължения на Продавача  

ПРОДАВАЧЪТ се задължава да достави поръчаната стока в уговорения срок. ПРОДАВАЧЪТ НЕ се задължава да достави поръчана стока при посочени неверен адрес или телефон. 
При предявяване на рекламация от страна на КЛИЕНТА, представител на ПРОДАВАЧА може да поиска връщане на повредената стока като доказателство за основание на рекламацията. Във всички случаи на връщане на стоката ПРОДАВАЧЪТ трябва да бъде предварително уведомен. 
ПРОДАВАЧЪТ се задължава да използва личните данни на клиентa единствено и само за целите, предвидени в настоящите Общи условия. Ако клиентът е обявил невярна информация, това задължение се счита за невалидно. 
ПРОДАВАЧЪТ се задължава да не разкрива личните данни на клиента на трети лица, освен ако не е получил изрично разрешение от него за това, или информацията трябва да бъде предоставена на съответните власти по силата на българското законодателство. 
ПРОДАВАЧЪТ се задължава да използва личните данни, които му предоставя клиента само за следните цели: Обработка на клиентска поръчка; статистически цели; за подобряване работата на магазина; администриране и обслужване съдържанието на магазина.
 Ако КЛИЕНТЪТ е дал съгласието си, той ще бъде уведомяван за нови продукти и промоции, които биха представлявали интерес за него.

Други  условия

За всички неуредени въпроси от настоящите Общи условия между магазин за електронна търговия elkid.org и КЛИЕНТА се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

 

„КИД Груп“ ООД уведомява заинтерисованите страни, че има инвестиционното намерение да изгради „Складова база и съоръжение за водовземане – тръбен кладенец“ върху собствените си имоти ПИ 47295.16.8, 47295.16.9 и 47295.16.10 в землището на с. Марково, община Родопи, обл. Пловдив.