* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Име Празен модул, Classia, ЧЕРЕН, ПОЛОВИН модул
Кат. номер RG4950
Наш номер
Мярка бр.
Цена без ДДС: 0.88 лв.


КИД ГРУП ООД сключи договор BG16RFOP002-2.073-1647-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура: Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19