* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Име Девиаторен ключ (схема 6) слонова кост (механизъм+монт. рамка)
Кат. номер MGU50.203.25Z
Наш номер 1012005
Мярка бр.
Цена без ДДС: 7.44 лв.
КИД ГРУП ООД сключи договор BG16RFOP002-2.073-1647-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура: Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19