* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Име Умшалтер Interpact INS250 - 200A
Кат. номер 31142
Наш номер 1011482
Мярка бр.
Цена без ДДС: 564.92 лв.
КИД ГРУП ООД сключи договор BG16RFOP002-2.073-1647-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура: Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19