* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Име кабел САВТ 4х240
Кат. номер САВТ 4x240
Наш номер 1043352
Мярка м.
Цена без ДДС: 56.55 лв.
„КИД Груп“ ООД уведомява заинтерисованите страни, че има инвестиционното намерение да изгради „Складова база и съоръжение за водовземане – тръбен кладенец“ върху собствените си имоти ПИ 47295.16.8, 47295.16.9 и 47295.16.10 в землището на с. Марково, община Родопи, обл. Пловдив.