* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Име WAGO компактна клема, 2 входа, кабел от 0,5 до 6 мм2, едножичен или многожичен
Кат. номер 221-612
Наш номер
Мярка бр.
Цена без ДДС: 0.80 лв.


„КИД Груп“ ООД уведомява заинтерисованите страни, че има инвестиционното намерение да изгради „Складова база и съоръжение за водовземане – тръбен кладенец“ върху собствените си имоти ПИ 47295.16.8, 47295.16.9 и 47295.16.10 в землището на с. Марково, община Родопи, обл. Пловдив.