* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Име Четиримодулна метална рамка, SIMON URMET, Kàdra White frame with copper brushed finishing metallic flags, 10904.B.82
Кат. номер 10904.B.82
Наш номер
Мярка бр.
Цена без ДДС: 62.16 лв.

Четиримодулна метална рамка, SIMON URMET, Kàdra White frame with copper brushed finishing metallic flags, 10904.B.82

КИД ГРУП ООД сключи договор BG16RFOP002-2.073-1647-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура: Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19