* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Име Тримодулна метална рамка, SIMON URMET, Kàdra Anthracite frame with red Orione metallic flags, 10903.58
Кат. номер 10903.58
Наш номер
Мярка бр.
Цена без ДДС: 20.11 лв.

Тримодулна метална рамка, SIMON URMET, Kàdra Anthracite frame with red Orione metallic flags, 10903.58

КИД ГРУП ООД сключи договор BG16RFOP002-2.073-1647-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура: Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19