* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Име Контактор EasyPact TVS, 3P, 25A, 1НO контакт, 11kW, 240 VAC, РАЗМЕР 1
Кат. номер LC1E2510U5
Наш номер
Мярка бр.
Цена без ДДС: 60.85 лв.
„КИД Груп“ ООД уведомява заинтерисованите страни, че има инвестиционното намерение да изгради „Складова база и съоръжение за водовземане – тръбен кладенец“ върху собствените си имоти ПИ 47295.16.8, 47295.16.9 и 47295.16.10 в землището на с. Марково, община Родопи, обл. Пловдив.