* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Име Честотен регулатор , инвертор, ATV630, IP 21, 400/480V, 7,5 KW
Кат. номер ATV630U75N4
Наш номер
Мярка бр.
Цена без ДДС: 0.00 лв.
КИД ГРУП ООД сключи договор BG16RFOP002-2.073-1647-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура: Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19