* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Име Честотен регулатор , инвертор, ATV630, IP 21, 400/480V, 22 KW
Кат. номер ATV630D22N4
Наш номер
Мярка бр.
Цена без ДДС: 4808.64 лв.
„КИД Груп“ ООД уведомява заинтерисованите страни, че има инвестиционното намерение да изгради „Складова база и съоръжение за водовземане – тръбен кладенец“ върху собствените си имоти ПИ 47295.16.8, 47295.16.9 и 47295.16.10 в землището на с. Марково, община Родопи, обл. Пловдив.