* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Име Автоматичен прекъсвач iC60H 1P 16A, крива D, 10000 A
Кат. номер A9F85116
Наш номер 1110155
Мярка бр.
Цена без ДДС: 20.90 лв.
„КИД Груп“ ООД уведомява заинтерисованите страни, че има инвестиционното намерение да изгради „Складова база и съоръжение за водовземане – тръбен кладенец“ върху собствените си имоти ПИ 47295.16.8, 47295.16.9 и 47295.16.10 в землището на с. Марково, община Родопи, обл. Пловдив.