* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Кабел САВТТ

Кабел САВТТ

Силов кабел с алуминиеви жила за напрежение Uo/U 0.6/1кV с поливинилхлоридна повишена изолация и обвивка , за неподвижно полагане в ел. мрежи и инсталации, скрит или открит монтаж.

Произведено съгласно БДС 16291-85. експлоатация при температура на околната среда -30 до +50 гр. С.

Каталог кабел САВТТ

Наш номер Кат. номер Име Мярка Цена без ДДС Цена с ДДС
1043363 кабел САВТТ 1х4 м.
1043364 кабел САВТТ 1х6 м.
1043365 кабел САВТТ 1х10 м.
1043366 кабел САВТТ 1х16 м.
1043367 кабел САВТТ 1х25 м.
1043368 кабел САВТТ 1х35 м.
1043369 кабел САВТТ 1х50 м.
1043370 кабел САВТТ 1х70 м.
1043371 кабел САВТТ 1х95 м.
1043372 кабел САВТТ 1х120 м.
1043373 кабел САВТТ 1х150 м.
1043374 кабел САВТТ 1х185 м.
1043375 кабел САВТТ 1х240 м.
1043376 кабел САВТТ 1х300 м.
1043377 кабел САВТТ 1х400 м.
1043378 кабел САВТТ 1х500 м.
1043379 кабел САВТТ 2х2.5 м.
1043380 кабел САВТТ 2х4 м.
1043381 кабел САВТТ 2х6 м.
1043382 кабел САВТТ 2х10 м.
1043383 кабел САВТТ 2х16 м.
1043384 кабел САВТТ 2х25 м.
1043385 кабел САВТТ 3х2.5 м.
1043386 кабел САВТТ 3х4 м.
1043387 кабел САВТТ 3х4 + 2.5 м.
1043388 кабел САВТТ 3х6 м.
1043389 кабел САВТТ 3х6 + 4 м.
1043390 кабел САВТТ 3х10 м.
1040630 кабел САВТТ 3х10 + 6 м.
1043391 кабел САВТТ 3х16 м.
КИД ГРУП ООД сключи договор BG16RFOP002-2.073-1647-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура: Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19