* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Altira

Модулна гама 45 мм x 45 мм за офиси  Schneider Electric, Шнайдер Електрик

Описание:
Гамата Altira включва следните функции:

  • Механизъм за регулиране и светещ механизъм за регулиране
  • Механизъм за удобство: димери, датчици на движение, термостати
  • Механизъм за защита: превключватели с ключ, превключватели с карта
  • Захранващ контакт: Френски, немски стандарти
  • Гнездо за мрежа RJ45: Изводи Infraplus, Lexcom
  • Извод за телевизия/радио/сателит/високоговорител
  • Гнездо за телефон RJ12


Функционалните елементи се доставят с голямо разнообразие от декоративни и инсталационни изделия.

Капаци за 1,2,3 и 6 тела
Монтажни рамки за 1,2,3 и 6 тела
Стенни кутии за скрит (гипсокартон и мазилка) и външен монтаж

Всички функционални елементи са по стандарт 45 мм. Само един номенклатурен номер.

Каталог Altira

Наш номер Кат. номер Име Мярка Цена без ДДС Цена с ДДС
1015700 ALB45282 Единичен контакт Шуко с детска защита Altira 45x45 mm, бял бр.
1015701 ALB45283 Единичен контакт Шуко с детска защита Altira 45x45 mm, червен бр.
1015702 ALB45286 Единичен контакт Шуко с детска защита Altira 45x45 mm, червен с тампер бр.
1015703 ALB45252 Двоен контакт Шуко с детска защита Altira 45x45 mm, бял бр.
1015704 ALB45254 Двоен контакт Шуко с детска защита Altira 45x45 mm, червен бр.
1015705 ALB45256 Двоен контакт Шуко с детска защита Altira 45x45 mm, червен с тампер бр.
1015706 ALB45262 Троен контакт Шуко с детска защита Altira 45x45 mm, бял бр.
1015707 ALB45264 Троен контакт Шуко с детска защита Altira 45x45 mm, червен бр.
1015708 ALB45266 Троен контакт Шуко с детска защита Altira 45x45 mm, червен с тампер бр.
1015709 ALB45290 Тамперт за щепсел Altira 45x45 mm бр. 2.22 лв. 2.66 лв.
1015710 ALB45291 Свързващ гребен за контакти (10 бр) Altira 45x45 mm бр.
1015711 ALB45212 Рото - контакт френски стандарт Altira 45x45 mm, бял бр.
1015712 ALB45214 Рото - контакт френски стандарт Altira 45x45 mm, червен бр.
1015713 ALB45216 Рото - контакт френски стандарт Altira 45x45 mm, червен с тампер бр.
1015714 ALB45223 Рото - двоен контакт френски стандарт Altira 45x45 mm, бял бр.
1015715 ALB45224 Рото - двоен контакт френски стандарт Altira 45x45 mm, червен бр.
1015716 ALB45226 Рото - двоен контакт френски стандарт Altira 45x45 mm, червен с тампер бр.
1015717 ALB45232 Рото - троен контакт френски стандарт Altira 45x45 mm, бял бр.
1015718 ALB45234 Рото - троен контакт френски стандарт Altira 45x45 mm, червен бр.
1015719 ALB45236 Рото - троен контакт френски стандарт Altira 45x45 mm, червен с тампер бр.
1015720 ALB45051 Девиаторен ключ с пружинни клеми 16 А, Altira 45x45 mm бр.
1015721 ALB45056 Девиаторен ключ с пружинни клеми 16 А, двоен, Altira 45x45 mm бр.
1015722 ALB45053 Двуполюсен ключ 16 А, Altira 45x45 mm бр.
1015723 ALB45054 Кръстат ключ 16 А, Altira 45x45 mm бр.
1015724 ALB45318 Телефонна розетка, единична, Altira 45x45 mm бр.
1015725 ALB45319 Телефонна розетка, двойна, Altira 45x45 mm бр.
1015726 ALB45330 Информационна розетка cat.5 неекранирана, единична, Altira 45x45 mm бр.
1015727 ALB45360 Информационна розетка cat.5 неекранирана, двойна, Altira 45x45 mm бр.
1015728 ALB45331 Информационна розетка cat.5 екранирана, единична, Altira 45x45 mm бр.
1015729 ALB45361 Информационна розетка cat.5 екранирана, двойна, Altira 45x45 mm бр.
„КИД Груп“ ООД уведомява заинтерисованите страни, че има инвестиционното намерение да изгради „Складова база и съоръжение за водовземане – тръбен кладенец“ върху собствените си имоти ПИ 47295.16.8, 47295.16.9 и 47295.16.10 в землището на с. Марково, община Родопи, обл. Пловдив.