* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Anya

Сериа ANYA  Schneider Electric, Шнайдер Електрик

Идеалното съчетание от новаторски и модерен дизайн, функционалност, лекота и високо качество. С елегантния си външен вид, декоративни цветни варианти и лесен монтаж, Anya e оптималната гама.

Каталог ANYA

ПОДОБНИ ПРОДУКТИ:  

Unica TOP        Unica Basic        Unica Plus        Unica Quadro

Altira                   Промишлени съединения

Наш номер Кат. номер Име Мярка Цена без ДДС Цена с ДДС
1012630 AYA0100121 Едноплюсен ключ бял сглобен бял елемент ANYA бр.
1012631 AYA1400121 Еднополюсен ключ с инд. лампа бял сглобен бял елемент ANYA бр.
1012632 AYA0300121 Сериен ключ бял сглобен бял елемент ANYA бр.
1012633 AYA0400121 Девиаторен ключ бял сглобен бял елемент ANYA бр.
1012634 AYA1500121 Девиаторен ключ с инд. лампа бял сглобен бял елемент ANYA бр.
1012635 AYA0500121 Кръстат ключ бял сглобен бял елемент ANYA бр.
1012636 AYA0800221 Бутон бял сглобен бял елемент ANYA бр.
1012637 AYA1600221 Бутон с инд. лампа бял сглобен бял елемент ANYA бр.
1012638 AYA1800221 Бутон с инд. лампа и символ стълби бял сглобен бял елемент ANYA бр.
1012639 AYA3000121 Контакт Шуко бял сглобен бял елемент ANYA бр.
1012640 AYA2800121 Контакт Френски стандарт бял сглобен бял елемент ANYA бр.
1012641 AYA3100121 Контакт Шуко със защитен капак бял сглобен бял елемент ANYA бр.
1012642 AYA3000421 Двоен контакт Шуко бял сглобен бял елемент ANYA бр.
1012643 AYA2800521 Двоен контакт Френски стандарт бял сглобен бял елемент ANYA бр.
1012644 AYA3300321 TV/R розетка крайна 1 dB бял сглобен бял елемент ANYA бр.
1012645 AYA3200121 TV розетка 1 dB бял сглобен бял елемнт ANYA бр.
1012646 AYA3300121 TV/R розетка междинна 4 dB бял сглобен бял елемент ANYA бр.
1012647 AYA3300221 TV/R розетка междинна 8 dB бял сглобен бял елемент ANYA бр.
1012648 AYA3400121 TV/SAT розетка единствена 1 dB бял сглобенл бял елемент ANYA бр.
1012649 AYA3400221 TV/SAT розетка междинна 4 dB бял сглобенл бял елемент ANYA бр.
1012650 AYA3400321 TV/SAT розетка междинна 8 dB бял сглобенл бял елемент ANYA бр.
1012651 AYA4100221 Телефонна розетка RJ 11 бял сглобен бял елемент ANYA бр.
1012652 AYA4200121 Телефонна розетка 2 х RJ 11 бял сглобен бял елемент ANYA бр.
1012653 AYA4300121 Инф. Розетка RJ 45 UTP кат. 5е бял сглобен бял елемент ANYA бр.
1012654 AYA4400121 Инф. Розетка 2 х RJ 45 UTP кат. 5е бял сглобен бял елемент ANYA бр.
1012655 AYA2200121 Ротативен димер бял сглобен бял елемент ANYA бр.
1012656 AYA1300121 Ключ за управление на щори бял сглобен бял елемент ANYA бр.
1012657 AYA9000171 Декоративен елемент злато ANYA бр.
1012658 AYA9000150 Декоративен елемент зелен ANYA бр.
1012659 AYA9000142 Декоративен елемент оранж ANYA бр.
„КИД Груп“ ООД уведомява заинтерисованите страни, че има инвестиционното намерение да изгради „Складова база и съоръжение за водовземане – тръбен кладенец“ върху собствените си имоти ПИ 47295.16.8, 47295.16.9 и 47295.16.10 в землището на с. Марково, община Родопи, обл. Пловдив.