* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

NG 160

Автоматичен прекъсвач NG 160E, Schneider Electric, Шнайдер Електрик

Наш номер Кат. номер Име Мярка Цена без ДДС Цена с ДДС
1011000 28600 Автоматичен прекъсвач NG 160E TM160D 3P3T 16 kA при 380/415V бр.
1011001 28601 Автоматичен прекъсвач NG 160E TM125D 3P3T 16 kA при 380/415V бр.
1011002 28602 Автоматичен прекъсвач NG 160E TM100D 3P3T 16 kA при 380/415V бр.
1011003 28603 Автоматичен прекъсвач NG 160E TM80D 3P3T 16 kA при 380/415V бр.
1011004 28604 Автоматичен прекъсвач NG 160E TM63T 3P3T 16 kA при 380/415V бр.
1011005 28605 Автоматичен прекъсвач NG 160E TM50D 3P3T 16 kA при 380/415V бр.
1011006 28606 Автоматичен прекъсвач NG 160E TM40D 3P3T 16 kA при 380/415V бр.
1011007 28607 Автоматичен прекъсвач NG 160E TM32D 3P3T 16 kA при 380/415V бр.
1011008 28608 Автоматичен прекъсвач NG 160E TM25D 3P3T 16 kA при 380/415V бр.
1011009 28620 Автоматичен прекъсвач NG 160N TM160D 3P3T 25 kA при 380/415V бр.
1011010 28621 Автоматичен прекъсвач NG 160N TM125D 3P3T 25 kA при 380/415V бр.
1011011 28622 Автоматичен прекъсвач NG 160N TM100D 3P3T 25 kA при 380/415V бр.
1011012 28623 Автоматичен прекъсвач NG 160N TM80D 3P3T 25 kA при 380/415V бр.
1011013 28624 Автоматичен прекъсвач NG 160N TM63T 3P3T 25 kA при 380/415V бр.
1011014 28625 Автоматичен прекъсвач NG 160N TM50D 3P3T 25 kA при 380/415V бр.
1011015 28626 Автоматичен прекъсвач NG 160N TM40D 3P3T 25 kA при 380/415V бр.
1011016 28627 Автоматичен прекъсвач NG 160N TM32D 3P3T 25 kA при 380/415V бр.
1011017 28628 Автоматичен прекъсвач NG 160N TM25D 3P3T 25 kA при 380/415V бр.
„КИД Груп“ ООД уведомява заинтерисованите страни, че има инвестиционното намерение да изгради „Складова база и съоръжение за водовземане – тръбен кладенец“ върху собствените си имоти ПИ 47295.16.8, 47295.16.9 и 47295.16.10 в землището на с. Марково, община Родопи, обл. Пловдив.