* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Наш номер Кат. номер Име Мярка Цена без ДДС Цена с ДДС
1112455 P1-GR APC Разклонител и протектор за защита от пикове на напрежение един изход 230V бр.
1112456 P1T-GR APC Разклонител и протектор за защита от пикове на напрежение един изход 230V + телефон бр.
1112457 P232R APC Разклонител и протектор за защита от пикове на напрежение, за монтаж в 19 шкаф, 1U, за RS232 бр.
1112458 P5B-GR APC Разклонител и протектор за защита от пикове на напрежение 5 изхода 230V бр.
1112459 P5BT-GR APC Разклонител и протектор за защита от пикове на напрежение 5 изхода 230V + телефон бр.
1112460 P5BV-GR APC Разклонител и протектор за защита от пикове на напрежение 5 изхода 230V + видео (коакс.) бр.
1112461 PH6T3-GR APC Разклонител и протектор за защита от пикове на напрежение 6 изхода 230V + телефон бр.
1112462 PH6VT3-GR APC Разклонител и протектор за защита от пикове на напрежение 6 изхода 230V + видео (коакс.) бр.
1112463 PF8VNT3 APC Разклонител и протектор за защита от пикове на напрежение 8 изхода 230V + видео (коакс.) + мрежа (RG45) + телефон бр.
1112464 PNET1GB APC протектор за защита на мрежови устройства (RG45) 10/100/1000 бр.
1112465 PS9-DCE APC протектор за защита на сериен порт RS232 (9pin), мъжко към женско бр.
1112466 PS9-DTE APC протектор за защита на сериен порт RS232 (9pin), женско към мъжко бр.
1112467 PTEL2 APC протектор за защита на телефон/факс/модем RJ11, RG45 бр.
1112468 PNOTEPROC6-EC APC Разклонител и протектор за защита за мобилни устройства, телефон/мрежа/модем 100-240 V (3-жилен) бр.
1112469 PNOTEPROC8-EC APC Разклонител и протектор за защита за мобилни устройства, телефон/мрежа/модем 100-240 V (2-жилен) бр.
КИД ГРУП ООД сключи договор BG16RFOP002-2.073-1647-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура: Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19