* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

РЕГИСТРАЦИЯ - ПОМОЩ

Всяко физическо или юридическо лице, което възнамерява да извърши покупка чрез магазина за електронна търговия, трябва да попълни и потвърди верността на данните на регистрационната форма, като по този начин създава свой клиентски профил.  Чрез създаването на клиентски профил регистрираното лице:

  • Придобива потребителско име и парола;
  • Изразява съгласието си с настоящите Общи условия;
  • Получава правото да извършва валидни поръчки за закупуване на стоки, предлагани от магазин за електронна търговия elkid.org, както и да отказва изпълнението им по надлежния ред;
  • Можете да съхранявате история на вашите поръчки и да проследявате техния статус;
  • Няма да е необходимо да въвеждате всеки път данните си за доставка - по този начин пестите време и ресурс при извършването на поръчки;
  • Имате възможност да получите търговска отстъпка и преференциални цени.

Потребителски профил можете да си създадете от БУТОНА „Вход/Регистрация” . Изберете "Регистрация" и ще се зареди формата за попълване на Вашите данни:  Потребителско име , Парола , e-mail , Вашето име , телефон, , адрес за доставки, Паролата може да съдържа цифри и букви. След като въведете необходимата информация и кликнете бутон „Регистрация”, се зарежда Вашият профил . В него ще се съхранява историята на вашите поръчки и доставки, които са: в процес, изпълнени или отказани. Съхраняват се също и текущи оферти, които сте избрали, но не сте стартирали като поръчки. За момента те ще бъдат празни, но след като започнете да пазарувате, ще се записва историята на всяка поръчка.
ПРОДАВАЧЪТ си запазва правото да отказва достъп, да прекратява регистрация на клиент, да премахва или редактира съдържание  или да отказва изпълнение на поръчки по свое усмотрение.

Желаем Ви приятно пазаруване в нашия електронен магазин!

„КИД Груп“ ООД уведомява заинтерисованите страни, че има инвестиционното намерение да изгради „Складова база и съоръжение за водовземане – тръбен кладенец“ върху собствените си имоти ПИ 47295.16.8, 47295.16.9 и 47295.16.10 в землището на с. Марково, община Родопи, обл. Пловдив.